De Oostenrijkse Rainer Ganahl is een veelzijdig conceptueel kunstenaar die in zijn werk vaker politieke ideologieën en voornamelijk het werk van Marx verwerkt.
artikel

Dullaart is niet zozeer geïnteresseerd in het schrijven van een boek voor op een plank in de bibliotheek, als wel in het animeren van het concept van de bibliotheek.
artikel

Dullaart is niet zozeer geïnteresseerd in het schrijven van een boek voor op een plank in de bibliotheek, als wel in het animeren van het concept van de bibliotheek.
artikel

Voor dit project werd een concept ontwikkeld en een selectiecommissie werd in het leven geroepen om te bepalen welke kunstenaars voor de residentie in aanmerking komen.
artikel

En hoe zal publieke kunst er uitzien; zal het digitaal, (anti-) monumentaal of op actie gebaseerd zijn; in welke fysieke of conceptuele vormen zal het zich manifesteren?
artikel

Woets beargumenteert dat kunst in Ghana al mondiaal werd lang voordat de zogeheten ‘global turn’ een concept werd voor kunsthistorici in de jaren negentig van de vorige eeuw.
artikel

Woets beargumenteert dat kunst in Ghana al mondiaal werd lang voordat de zogeheten ‘global turn’ een concept werd voor kunsthistorici in de jaren negentig van de vorige eeuw.
artikel

En dan nog steeds verdedigt Njami dat de manier waarop iemand het Afrikaans-zijn beleeft individualistisch is en niet vanzelfsprekend verbonden is aan een collectief concept.
artikel

‘Informal Incidents’ geeft de bezoeker de mogelijkheid om beter kennis te maken met de grondbeginselen van Ögüt’s kunstpraktijk en de onderliggende concepten van zijn werken.
artikel

With rich visual and conceptual resources, their works draw upon cinematic language but follow their own storyline as they shatter narratives into images or the other way around.
artikel

« Vorige 10Volgende 10 »

Woordenboek