In deze week durende workshop deelden en bediscussieerden de participanten hun ervaringen en idiomen van sociale transformatie vanuit hun diverse achtergronden.
artikel

Volgens Raban manifesteert een stad zich daar waar de ?harde? concrete stad van gebouwen en asfalt botst met de ?zachte? subjectieve ervaringen en verwachtingen.
artikel

De werken van Madani verleiden de toeschouwer de ontbrekende elementen van dat verhaal zelf in te vullen en persoonlijke herinneringen en ervaringen op te roepen.
artikel

De werken van Madani verleiden de toeschouwer de ontbrekende elementen van dat verhaal zelf in te vullen en persoonlijke herinneringen en ervaringen op te roepen.
artikel

Installaties kennen we vrijwel uitsluitend via de fotografische reproductie, ook al is de lijfelijke ervaring van de installatiekunst een van haar meeste wezenlijke aspecten.
artikel

Als Amerikaans kunstenaar die woont en werkt in Amsterdam, werd Jeremiah Day's interesse voor het kraken gewekt door een persoonlijke ervaring die zich afspeelde in juli 2006.
artikel

De tentoonstelling ‘Capricious’ biedt in eerste instantie een ruimtelijke ervaring, waarbinnen besloten plekken zijn gepersonaliseerd met de presentaties van de afzonderlijke deelnemers.
artikel

De video onderzoekt de specifieke geografische visie en fenomenologische ervaring die gemoeid zijn met deze manier van transport, een uitvloeisel en instrument van het Britse kolonialisme.
artikel

De video onderzoekt de specifieke geografische visie en fenomenologische ervaring die gemoeid zijn met deze manier van transport, een uitvloeisel en instrument van het Britse kolonialisme.
artikel

In de psychologie staat Anhedonia voor het onvermogen om vreugde te ervaren, van doorgaans ?prettige? ervaringen als bijvoorbeeld eten, lichamelijke bezigheden en sociale of seksuele interactie.
artikel

« Vorige 10Volgende 10 »

Woordenboek