Alles is afkomstig uit de wereld waarin we leven, of het nu een bestaand beeld is of een idee in mijn hoofd.
artikel

In zijn laatste levensjaren begon Walker Evans (1903-1975) te fotograferen met de polaroidcamera op zakformaat.
artikel

We zien in Nederland een steeds levendiger debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.
artikel

We zien in Nederland een steeds levendiger debat rondom globalisering en diversiteit binnen de hedendaagse kunst.
artikel

Sommige patronen zijn daarom emotioneel vervlochten met specifieke gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer.
artikel

We leven in een digitale tijd; als geesten in een machine, als robots in geestelijke sferen - hoe dan ook niet vrij.
artikel

Er werden bedragen van meer dan 20 miljoen euro uitgetrokken voor werk van nog levende kunstenaars zoals Gerhard Richter.
artikel

La Promesa eindigt met het offer van een moeder die de vlecht schenkt van haar nog altijd levende, maar prematuur geboren zoon.
artikel

De gravende vrouw is de kunstverzamelaar die Hasselberg in 2006 in het leven riep uit onvrede met haar eigen artistieke positie.
artikel

Tegelijkertijd zijn er tal van groepen die streven naar het in leven houden van rassen op het veld, de zogeheten in situ methode.
artikel

« Vorige 10Volgende 10 »

Woordenboek