Gedurende dit onderzoek is het mijn voornaamste doel als kunstenaar geweest om te begrijpen hoe ik gebruik kan maken van een medium dat tegelijkertijd een onderdrukkend middel van controle en én een filmapparaat met esthetisch potentieel is.
artikel

Het is een anekdote die eens te meer voedsel geeft aan de gedachte dat Evans’ werk niet simpelweg onder te brengen is in een categorie als documentaire fotografie: hij gebruikte de camera eerder als medium om mee te ‘ontdekken’ dan om te ‘fabriceren’.
artikel

Deze door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen bepaalde thema?s worden afgewisseld met meer cultuurgerelateerde onderwerpen als de zoektocht naar een nieuwe canon, de terugkeer van de romantiek, de idealen van design en de status van het kunstwerk in de post-medium condition.
artikel

Deze door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen bepaalde thema?s worden afgewisseld met meer cultuurgerelateerde onderwerpen als de zoektocht naar een nieuwe canon, de terugkeer van de romantiek, de idealen van design en de status van het kunstwerk in de post-medium condition.
artikel

Actueel is de vraag of fotografie een hybride of juist meer kameleontisch karakter heeft aangezien zij deel kan uitmaken van zeer uiteenlopende media, bijvoorbeeld in combinatie met tekst, met schilderkunst, in installaties of als dia in video-installaties, digitale foto’s in computerkunst, etc. Is het mediumspecifieke van de fotografie te definiëren of is er geen enkele sprake van eenduidigheid?
artikel

« Vorige 10

Woordenboek