Bavo - Too Active to Act

28 januari 2011

Wat zijn de ideologische uitgangspunten van het hedendaagse culturele activisme en hoe verschillen deze van eerdere generaties? Hoe doeltreffend is dit activisme en wat is het emanciperend en veranderend effect? Kunnen de cultureel activisten vanuit hun vaak ingebedde positie echt een vuist maken ten aanzien van de misstanden waartegen zij ageren? Debatteer mee in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam over deze en andere brandende vraagstukken!

Met de op til staande bezuinigingen is de tijd meer dan ooit rijp om het hedendaagse sociale engagement van culturele actoren in Nederland grondig tegen het licht te houden. Dit is precies wat het Rotterdamse cultureel onderzoeksbureau BAVO doet in zijn recente boek Too Active to Act, dat uitgeverij Valiz op 28 januari zal presenteren in SMBA.

BAVO constateert hoe kunstenaars, designers, documentairemakers en architecten nog nooit zo actief betrokken waren bij de meest uiteenlopende maatschappelijke kwesties, zoals de prachtwijken, de erosie van de publieke ruimte, prostitutie of massatoerisme. BAVO plaatst grote vraagtekens bij de ambities van al dit engagement om daadwerkelijk een verschil te maken, en sprekers uit verschillende hoeken van de Nederlandse kunst- en cultuursector zullen hierover debateren.

Met Jeanne van Heeswijk (kunstenaar), Lex ter Braak (directeur Fonds BKVB), Jeroen Boomgaard (lector Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam), Matthias Pauwels (cultuurcriticus, BAVO), Brigitte van der Sande (freelance curator, moderator).

NB: Lieven de Cauter (cultuurfilosoof en schrijver) heeft zich helaas af moeten melden.

In samenwerking met uitgeverij Valiz

Lees de boekrecensie van Metropolis M