PROJECT '1975'

project-1975-in-flashart.pdf (737 Kb)

Klik hier voor onze speciale 'Project 1975' website.

Met Project ‘1975’ richt SMBA twee jaar lang de aandacht op de relatie tussen de hedendaagse kunst en kolonialisme. Wat voor visies hebben kunstenaars op historische of hedendaagse handelwijzen van koloniale mogendheden? Welke rol speelt de visuele cultuur in hedendaagse koloniale praktijken? Wat is er binnen de kunstwereld in de plaats gekomen van de stilzwijgend aangenomen multiculturele normalisatie van de jaren negentig? Met een programma van onder meer tentoonstellingen, seminars en publicaties brengt SMBA zulke kwesties onder de aandacht en mengt zich in het globaliseringdebat.

De specifiek Nederlandse situatie wordt ook belicht in Project ‘1975’: de titel verwijst naar het jaartal waarin Nederland, min of meer, postkoloniaal werd. Maar de vraag is of historische en hedendaagse relaties daadwerkelijk postkoloniaal kunnen zijn als de relaties tussen samenlevingen zowel economisch als cultureel ongelijkwaardig en deels ook onvrijwillig blijven. Project ‘1975’ biedt een podium voor kunstenaars en denkers die op de betekenis van dit postkolonialisme reflecteren.

Vanuit het centrale gegeven van de postkoloniale conditie van de samenleving komen binnen dit meerjarige project thema’s als migratie, geopolitiek, economie, beeldvorming en transnationalisme aan de orde en hun betekenis voor de hedendaagse kunst en kunstopvattingen. Project ‘1975’ omvat naast tentoonstellingen een discursief programma, publicaties en een reeks kunsttheoretische essays in opdracht. Ook maken projecten van gastcuratoren en een uitwisseling met de kunstgemeenschap in Ghana er deel van uit. Project ‘1975’ is in september 2010 van start gegaan.

AFRICA REFLECTED

16 september 2009

Dit jaar werkt het SMBA-team aan een onderzoeksproject onder de titel ‘Africa Reflected’. Hierin wordt gericht gekeken naar de representaties van Afrika binnen de hedendaagse kunstproductie, dit met het doel om alternatieven te vinden voor het dominante, stereotype beeld dat de massamedia presenteren. Het onderzoek beoogt een kritische discussie op gang te brengen over hoe ons beeld van Afrika gevormd is en hoe we dit kunnen nuanceren via de beeldende kunst. En vooral ook om te voorkomen dat dergelijk project het stigma krijgt van ‘ontwikkelingshulp’, wat het stereotype Afrika-beeld alleen maar zou versterken.

Africa Reflected behelst onder meer literatuurstudie, (inter)nationale studio- en galeriebezoeken, gesprekken tussen experts en een bezoekprogramma van buitenlandse curatoren aan Nederland, dat in oktober plaatsvindt. Een deel van het programma is publiek toegankelijk zodat curatoren, kunstenaars, studenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid geboden wordt om over de representaties van Afrika in relatie tot hedendaagse kunst en de tentoonstellingspraktijk van gedachten te wisselen. Deze onderzoeksfase als geheel dient als basis voor mogelijke toekomstige (tentoonstellings-) projecten waarbij SMBA betrokken is.

Het publieke programma bestaat uit een seminar, een lezing en een vertoningavond waarin korte video’s te zien zijn met betrekking op het onderwerp. De lezing zowel als de video presentatie zijn vrij toegankelijk voor het publiek; voor het seminar worden participanten geselecteerd op grond van hun motivatie. Informatie over alle programma onderdelen en korte biografieën van de curatoren die dit jaar deelnemen aan het bezoekprogramma staan hieronder.
lees verder..


PROJECT 1975 Contemporary Art and the Postcolonial Unconscious

NU IN DE WINKEL!

PROJECT 1975

Contemporary Art and the Postcolonial Unconscious

Verkrijgbaar bij:

* SMBA
* Stedelijk Museum Amsterdam
* black dog publishing

Project 1975 begon als een tweejarig project van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. De relatie tussen de hedendaagse kunst en het postkoloniale wordt immers steeds relevanter in een context van een toenemend globaliserende kunstwereld. Onderliggende vraagstellingen van het project waren bijvoorbeeld: Hoe kijken kunstenaars aan tegen het koloniale tijdperk en de hedendaagse gevolgen daarvan? Heeft het kolonialisme zijn weerslag gehad op de kunst en de kunstinstituties en zo ja, hoe? Wat vervangt de stilzwijgende omarming van de multiculturele normalisatie van de jaren '90? Deze vragen hebben veelzijdige artistieke en kritische reacties ontlokt, die nu gepresenteerd worden in het onlangs verschenen boek Project 1975 - Contemporary Art and the Postcolonial Unconscious.
lees verder..