Lezing door Ben Laloua in SMBA

Ben Laloua, van het ontwerpduo Ben Laloua / Didier Pascal, geeft 20 februari een lezing over hun REHAB-project in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. De lezing is onderdeel van het Studium Generale van de Gerrit Rietveld Academie, dat onder de titel ?Value for Nothing? gedurende zes weken onderdak heeft gevonden in SMBA. Centraal in deze reeks staat de vraag op welke waarden ontwerpers en kunstenaars zich vandaag de dag zouden moeten focussen, als in design inderdaad ethische vraagstukken centraal staan.

REHAB bestaat uit een affichecampagne in Amsterdam, een aantal ?soft-media? en wandschilderingen in de tentoonstellingsruimte, en de gelijknamige publicatie. REHAB legt de aandacht op recent mediafenomeen: reclames, commercials, reportages, televisieprogramma?s en zelfs dagelijkse nieuwsitems zijn steeds meer puur amusement geworden. Hun onderlinge grenzen en hun banden met de werkelijkheid vervagen. De autonomie die de media aan de dag leggen komt vooral mooi naar voren in de wereldwijde aandacht voor ?celebs? als Paris Hilton, Britney Spears en Pete Doherty. Personen die we associëren met moderne leegte en escapisme. Toch sieren ze vrijwel dagelijks de cover van een of ander tijdschrift of tabloid en ook de serieuzere media kunnen niet meer om hen heen. Hebben we hier slechts te maken met een strategie van de alomtegenwoordige media-industrie of valt er juist ook een zekere levensles te putten?

Behalve het project van Ben Laloua / Didier Pascal is in SMBA ook thematisch verwant werk te zien van Christian Jankowski en Meiro Koizumi.

Locatie: Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

Tijd: 20 februari, 16 uur

Voertaal: Engels

Gratis toegang

REHAB affichecampagne

De REHAB affichecampagne wordt voortgezet in de periode 27 februari t/m 11 maart. Twee nieuwe Rehab-posters van Ben Laloua / Didier Pascal zijn dan te zien in 100 verlichte MUPI-zuilen verspreid over heel Amsterdam.

REHAB publicatie

Het boek REHAB van Ben Laloua / Didier Pascal bestaat uit nabeelden van recente Rehab-verhalen over Paris, Britney en Pete uit diverse media en de daarbij gepubliceerde headlines. Het is onder meer verkrijgbaar in SMBA.

Vormgeving: Mevis & Van Deursen, Amsterdam.

Korte inleidingen door Stine Jensen en Jelle Bouwhuis (EN/NL).

Omvang: 72 pagina?s / Verkoopprijs: ? 25, -

Uitgever: Stedelijk Museum Bureau Amsterdam / episode publishers, Rotterdam

www.episode-publishers.nl

Klik voor meer informatie over REHAB en het Studium Generale