Mapping the City - Video programma

5 april 2007

In het kader van de tentoonstelling ‘Mapping the City’ in Stedelijk Museum CS presenteert SMCS op 11 een programma van korte films en video’s van kunstenaars die de hedendaagse stedelijke conditie zijn toegewijd. Net als voor vroeger de Situationisten, die in de tentoonstelling het uitgangspunt zijn, wordt de stad door hen opgevat als een grandioos spektakel waar zij een kritisch engagement tegenover willen zetten. Maar veel minder dan weleer wordt daar een moraliserende vinger bij geheven.

Aanvang 19.30 uur, tot ca. 23.00 uur.

Entree gratis.

SMCS op 11, Oosterdokskade 5

(Let op: programma is iets gewijzigd - aanvullingen met Mark Leckey en Rodney Graham)

Centraal staat de discrepantie tussen persoonlijke beleving van de stad enerzijds en conditionering door hogere machten anderzijds. Sommigen hanteren een zekere afstand en beschouwen de stad en urbaniteit alsof ze er van buiten af op toekijken, als een avatar in een videogame. De stad is dan leverancier van wisselende, vaak aangename stemmingen en de continue stroom aan stadsbeelden en mensenbewegingen krijgt een bijna verhalend karakter. Zo kan de stad ook dienen als focus in een vertoog tussen geschiedenis en de actualiteit, tussen de stad als het vroegere centrum van het industrialisatietijdperk en de stad als het vercommercialiseerde themapark nu.

Anderen registreren hun eigen bewegingen door de stad en die al dan niet interacties met of interventies in het openbare leven tot gevolg hebben. Een aantal video’s maken duidelijk dat het beeld van de stad doorgaans niet door de persoonlijke ervaring maar door de media wordt bepaald en daar wordt subtiel op ingespeeld, onder meer door fictieve toevoegingen. Daarbij worden niet alleen beelden ingezet maar desgewenst ook voice-over, muziek en/of stadsgeluiden, analoog aan de vele stimuli die van de stad en haar weerspiegelingen in de media uitgaan.

Duidelijk is dat de stad voor velen een onverminderd aantrekkelijk uitgangspunt is. Het onderstaande programma is dan ook slechts een kleine selectie uit de hedendaagse productie.

Behalve de korte film van Ed van der Elsken zijn alle vertoonde video’s van zeer recente datum. Van Ed van der Elsken, Matthew Buckingham, Sarah Morris en Frank Hesse is ook (ander) werk te zien in de tentoonstelling ‘Mapping the City’. Deze tentoonstelling duurt nog tot en met 20 mei 2007.

Eventuele commentaarstemmen of teksten bij de films zijn ondertiteld in het Engels.