The Marx Lounge - Marx Serie

Wat is The Marx Lounge zonder aandacht voor Marx? Deze acht avonden gaan dieper in op het gedachtegoed van Karl Marx en de uitwerking daarvan in de hedendaagse maatschappij, op politiek, economisch, cultureel en artistiek niveau.

Reserveringen kunnen worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar marxlounge@smba.nl. Vermeld daarin naam, contactgegevens en de datum en titel van de activiteit waarvoor de reservering wordt gemaakt.


Dinsdag 19 april: Internationale Socialisten: ‘Marx en democratie’, begeleid door Pepijn Brandon.

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie: “We zijn antikapitalistisch en geloven dat een andere wereld mogelijk is. Maar die komt er niet vanzelf. Daarom zijn we onderdeel van campagnes bezuinigingen, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking, en daarom bouwen we een organisatie van activisten”. Op 21 en 22 mei organiseren de Internationale Socialisten het Marxisme Festival.

Aanvang 19:00. Maximaal 20 deelnemers. Voertaal Nederlands. De kosten voor het aanbevolen leesmateriaal zijn voor rekening van de deelnemer.

“1848 was voor Europa het jaar van de democratische revoluties, zoals 2011 dat voor de Arabische wereld is. Maar al snel werd de golf gekeerd, in Frankrijk door het aan de macht komen van de autoritaire populist Napoleon III. In reactie hierop schreef Marx zijn vlijmscherpe Achttiende Brumaire van Louis Bonaparte. Dit historisch-journalistieke meesterwerk zal tijdens deze leesgroep centraal staan.”

Leesstof: Marx, Karl. De achttiende brumaire van Louis Bonaparte. Amsterdam: Pegasus, 1976.


Dinsdag 3 mei: Internationale Socialisten: ‘Marx’ methode: historisch materialisme’, begeleid door Sara Murawski.

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie: “We zijn antikapitalistisch en geloven dat een andere wereld mogelijk is. Maar die komt er niet vanzelf. Daarom zijn we onderdeel van campagnes bezuinigingen, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking, en daarom bouwen we een organisatie van activisten”. Op 21 en 22 mei organiseren de Internationale Socialisten het Marxisme Festival.

Aanvang 19:00. Maximaal 20 deelnemers. Voertaal Nederlands. De kosten voor het aanbevolen leesmateriaal zijn voor rekening van de deelnemer.

“De Duitse Ideologie is een spannende tekst van Marx en Engels over de vraag hoe ons denken zich verhoudt tot de maatschappij waarin we leven. Het werk staat bol van polemische frases gericht op tijdgenoten, maar biedt door zijn wezenlijke inzichten een zinnige kijk op complexe maatschappelijke vraagstukken, waaronder ook hedendaags populisme. En passant zal tevens geprobeerd worden om te laten zien hoe Marx met deze tekst Hegel ‘op z’n kop’ probeerde te zetten.”

Leesstof: Engels, Friedrich & Marx, Karl. De Duitse ideologie, Deel 1: Feuerbach. Nijmegen: Van Tilt, 2009.


Dinsdag 10 mei, aanvang 20.00u: ‘Money: returning to the accident from which it came', close-reading group door Zachary Formwalt. Voertaal Engels.

Een close-reading group waarin hoofdstuk 8 van Kojin Karatani's Architecture as Metaphor: Language, Number, Money wordt besproken. Dit in het bijzonder in relatie tot Karatani's lezing van Marx' beschrijving van de opkomst van geld in Das Kapital. Karatani suggereert dat door te beginnen met "the simple, isolated, or accidental form of value", Marx een omkeerbaarheid onthult tussen vorm en grond in de opkomst van geld. Een dergelijke omkeerbare relatie tussen vorm en grond kan ook gebaseerd zijn in de opkomst van de persfotografie. Wat zou deze parallel kunnen betekenen voor de fotografische representatie van de politieke economie?

Zachary Formwalt onderzoekt in werken als In Place of Capital(2009) dat onderdeel was van de tentoonstelling 'Monumentalisme' in het Stedelijk Museum, en Through a Fine Screen (2010), dat door het Stedelijk werd aangekocht, de ontwikkeling van moderniteit en economische gebeurtenissen. De ideeën van Marx zijn hierin een terugkerend gegeven.

Formwalt studeerde aan de Rijksakademie in Amsterdam, School of the Arts Insitute in Chicago, de Northwestern University in Illinois en nam deel aan de Critical Postgraduate Program bij het Malmö Art Academy.


Maandag 16 mei, 18.00 – 21.00u: Open UvA werkgroep van Dr. Johan Hartle ‘Considerations on Impertinence and Inverted Institutional Critique’ met kunstenaar Rainer Ganahl. Voor deze bijeenkomst zijn 10 plaatsen beschikbaar. Voertaal Engels.

Deze bijeenkomst is het einde van de werkgroepenreeks ‘Art as institution and its critique’ die Dr. Hartle aan de UvA heeft gegeven. De Oostenrijkse kunstenaar Rainer Ganahl, wonende in New York, bespreekt zijn werk met de studenten van de Universiteit van Amsterdam en ook het overig publiek krijgt de mogelijkheid om mee te praten. De focus van de discussie is de kwestie van de institutionele kritiek (als in de traditie van de historische avant-garde in het Interbellum en de conceptuele kunst in de jaren ’60) en het predicament van politieke kunst in het algemeen. De discussie wordt begeleid door dr. Johan Frederik Hartle.


Dinsdag 17 mei, 20.00-22.00u: ‘Marx Reading’ door Rainer Ganahl. Maximaal 20 personen. NB: Ganahl filmt de bijeenkomst. Voertaal Engels.

De Oostenrijkse Rainer Ganahl is een veelzijdig conceptueel kunstenaar die in zijn werk vaker politieke ideologieën en voornamelijk het werk van Marx verwerkt. Ganahl’s kunstwerk Reading Karl Marx was in 1999 in New York te zien en resulteerde in een publicatie in 2001.

Deze leesgroep wordt door Ganahl gefilmd en gefotografeerd als onderdeel van zijn werk en wordt in relatie gezien met zijn project Seminars/Lectures. Het project Seminars/Lectures startte Ganahl in 1995, waarvoor hij door middel van foto’s gemaakt van lezingen en bijeenkomsten, de opgedane kennis en contacten met sprekers documenteert.

NB:Voor deze leesgroep hoeven de deelnemers niet van tevoren teksten te lezen; tijdens de bijeenkomst zal Ganahl de deelnemers van materiaal voorzien.


Maandag 23 mei, 19.00-20.00u: Een lezing door Lucia Pradella over de relevantie van Marx’ Het Kapitaal voor de analyse van globalisering en de hedendaagse crisis. Voertaal Engels. Meer informatie volgt.

In deze lezing presenteert Pradella haar boek L’attualità del Capitale en behandeld daarmee de kwesties van kolonialisme, neokolonialsme, internationale investeringen en de wereldwijde herstructurering van industriële productie en migratie. Het beginpunt is Marx’ Das Kapital en zijn schrijven over kolonialisme, van hieruit bespreekt Pradella ook bewegingen van weerstand.

Lucia Pradella is Researcher aan de Jan van Eyck Academie en werkt aan haar doctoraal aan de Universiteit van Naples Federico II en aan de Universiteit Paris X Nanterre. Ze heeft meegewerkt aan de Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) en is de auteur van L’attualità del Capitale. Accumulazione e impoverimento nel capitalismo globale (Il Poligrafo, 2010) en schreef daarnaast verschillende Italiaanse en Engelse essays. Pradella is tevens redacteur van Historical Materialism Journal.

Dinsdag 24 mei: Internationale Socialisten: ‘Inleiding tot Het Kapitaal’, begeleid door Joost Ploeger.

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie: “We zijn antikapitalistisch en geloven dat een andere wereld mogelijk is. Maar die komt er niet vanzelf. Daarom zijn we onderdeel van campagnes bezuinigingen, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking, en daarom bouwen we een organisatie van activisten”. Op 21 en 22 mei organiseren de Internationale Socialisten het Marxisme Festival.

Aanvang 19:00. Maximaal 20 deelnemers. Voertaal Nederlands. De kosten voor het aanbevolen leesmateriaal zijn voor rekening van de deelnemer.

“Waar de gevestigde economische theorieën onmachtig zijn om de huidige systeemcrisis te verklaren, biedt het magnum opus van Marx onmisbare inzichten in de opkomst, werking en tegenstrijdigheden van het kapitalisme. Maar ze komen niet op een presenteerblaadje. Friedrich Engels, de politieke boezemvriend van Marx, is zo vriendelijk geweest een korte samenvatting van het eerste deel van Het Kapitaal te schrijven.”

Leesstof: Engels, Friedrich. ‘Het Kapitaal’ van Karl Marx. Amsterdam: Pegasus, 1974. + Artikel Joost Ploeger: ‘Marx' Kapitaal, de actualiteit van een meesterwerk’.


Dinsdag 31 mei: Internationale Socialisten: ‘De actualiteit van Marx’, begeleid door Maina van der Zwan.

De Internationale Socialisten zijn een revolutionair socialistische organisatie: “We zijn antikapitalistisch en geloven dat een andere wereld mogelijk is. Maar die komt er niet vanzelf. Daarom zijn we onderdeel van campagnes bezuinigingen, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking, en daarom bouwen we een organisatie van activisten”. Op 21 en 22 mei organiseren de Internationale Socialisten het Marxisme Festival.

Aanvang 19:00. Maximaal 20 deelnemers. Voertaal Nederlands. De kosten voor het aanbevolen leesmateriaal zijn voor rekening van de deelnemer.

“Het Communistisch Manifest is ongetwijfeld een van de meest besproken, geciteerde, bewonderde, verguisde en invloedrijkste teksten van de afgelopen anderhalve eeuw. Mensen die het nu lezen zullen niet alleen getroffen worden door de poëtische kracht, maar ook de actualiteit van de vraagstukken die worden aangesneden: economische globalisering, de verstoorde relatie tussen mens en natuur, terugkerende crisis, de rol van concurrentie en het uitbreken van revolutie. Het roept de vraag op hoe actueel Marx is voor de 21st eeuw.”

Leesstof: Engels, Friedrich & Marx, Karl. Het communistisch manifest. Amsterdam: Pegasus, 2007. + Artikel Maina Van der Zwan: ‘Wil de echte Marx opstaan?’.


Aanmeldingen via marxlounge@smba.nl.