The Marx Lounge - Postkolonialisme

In het kader van The Marx Lounge organiseert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam ook activiteiten rond het thema postkolonialisme. Het postkolonialisme wordt in deze bredere context geplaatst van het alomtegenwoordige marktdenken dat het globaliseringproces van vandaag bepaald, inclusief de misstanden die er uit voortvloeien, en vervult zo een onvermijdelijk onderwerp binnen de thematiek van The Marx Lounge.

Reserveringen kunnen worden gemaakt door het sturen van een e-mail naar marxlounge@smba.nl. Vermeld daarin naam, contactgegevens en de datum en titel van de activiteit waarvoor de reservering wordt gemaakt.

Maandag 2 mei, aanvang 20.00u: ‘Introductie op het postkolonialisme’. Maximaal 10 deelnemers. Voertaal Nederlands.

Samen met kunstenaar Renzo Martens en de deelnemers bespreekt hij de huidige situatie in Congo aan de hand van de gelezen literatuur. Renzo Martens (Sluiskil, 1973) studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit, Brussel. Daarnaast bezocht hij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Voor zijn film Episode III – Enjoy Poverty (2008) reisde Martens met zijn videocamera door de Democratische Republiek Congo en kwam daar onder meer tot het inzicht dat de ongelijkheid tussen het rijke Westen en arm Afrika wegens ijzeren wetten in stand wordt gehouden.

Deze leesgroep is onderdeel van de serie If Books Could Kill in W139, georganiseerd door Joris Lindhout, Manuel Klappe en Tiers Bakker.

Leesstof: Van Reybrouck, David. Congo. Een geschiedenis. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011.


Zondagavond 22 mei, 20.30u: Filmscreening van Pasolini’s Appunti per un Orestiade Africana met een inleiding door Patrizio Di Massimo, onder leiding van Cosmin Costinas . Voertaal Engels.

Voor The Marx Lounge bespreekt kunstenaar Di Massimo (1983, Jesi, Italië) de film Appunti per un Orestiade Africana (Notes for an African Orestes) (1970) van de Italiaanse filmmaker Pier Paolo Pasolini (1922-1975). In deze film toont Pasolini het proces voorafgaand aan het maken van een film over de Griekse mythe van Orestes in Afrika. Met deze film reflecteert hij op de politieke situatie van postkoloniaal Afrika en gaat hierover in gesprek met Afrikaanse intellectuelen. Appunti per un Orestiade Africana biedt een blik op Pasolini’s politieke gedachtegang. Deze film speelt is van grote invloed op Di Massimo’s werk, met name de in Tripolitania opgenomen film Oae (2009).

Di Massimo is resident bij De Ateliers in Amsterdam en exposeerde onder andere bij de Kadist Art Foundation in Parijs (2009), Witte de With in Rotterdam (2009) en Art Basel Statements (2010). Patrizio Di Massimo’s werken The Negus said: give me the lion keep the stele! (2010)en Duet for Cannibals (2009), waarmee hij refereerde aan de postkoloniale situatie in zijn geboorteland Italië, waren eerder te zien in SMBA tijdens de tentoonstelling See Reason.

BAK-curator Cosmin Costinas zal deze gehele avond modereren en afsluiten met een debat over de huidige situatie in de voormalig Italiaanse kolonie Libië, in combinatie met het werk van Di Massimo.


Maandag 23 mei, aanvang 20.00u: ‘Introductie op het postkolonialisme’ Maximaal 10 deelnemers. Voertaal Nederlands.

In deze leesgroep, begeleid door Joris Lindhout, wordt een inleiding gegeven op ‘hardcore’ postkoloniale theorie. Samen met Quinsy Gario gaat hij aan de hand van een speciaal samengestelde reader dieper in op de postkoloniale theorie. Aan bod komen onder andere teksten van Rosi Braidotti, Robert Fraser, Walter Mignolo en Homi Bhabha. Gario (1984, Curaçao/St. Maarten) is theater-, film- en televisiewetenschapper en -maker, performance poet en voormalig lid van Poetry Circle International, trend analist bij Science of The Time, beeldend kunstenaar en columnist voor het NiNsee. Momenteel is hij bezig met de master Comparative Women’s Studies in Culture and Politics aan de Universiteit Utrecht.

Deze leesgroep is onderdeel van de serie If Books Could Kill in W139, georganiseerd door Joris Lindhout, Manuel Klappe en Tiers Bakker.

Leesstof: Reader te verkrijgen via SMBA.


Donderdag 26 mei, aanvang 20.30u: Filmvertoning van Alfredo Jaar’s Múxima met een inleiding van Cláudia Cristóvão. Voertaal Engels.

Alfredo Jaar verrijkte zijn veelzijdige oeuvre met een aantal films, waarvan Múxima (2005) het debuut is. Múxima (dat ‘hart’ betekent in Kimundu) is een plaatselijk volkslied waarvan Jaar zes verschillende interpretaties verwerkt in zijn film. In deze film laat Jaar aan de hand van beelden en muziek de onevenwichtigheden en tegenstellingen in Angola zien, een land waar meer dan tachtig procent van de bevolking in armoede leeft en waar tevens Europese, Amerikaanse en Aziatische investeerders profiteren van de aanwezige olie. Tijdens deze avond wordt Múxima vertoond, met een inleiding van kunstenares Cláudia Cristóvão. Naderhand gaat zij in gesprek over haar eigen werk met betrekking to het postkolonialisme.

De Portugese Cristóvão (1973, Luanda, Angola) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en Saint Martins College in Londen en werkt voornamelijk met film en fotografie. In 2009 heeft zij haar werk tentoongesteld tijdens Continental Rifts: Contemporary Time-Based Works of Africa in het Fowler Museum in Los Angeles, waar ook Múxima vertoond werd.


Vrijdag 3 juni, aanvang 20.00u: ‘Introductie op het postkolonialisme’ met filmvertoning van Waar de ratten koning zijn, in aanwezigheid van regisseur Barbara den Uyl. Maximaal 10 personen. Voertaal Nederlands.

In deze leesgroep, begeleid door Joris Lindhout, wordt een inleiding gegeven op ‘hardcore’ postkoloniale theorie. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op krakergemeenschappen, en wordt in dat kader Barbara den Uyl’s film Waar de ratten koning zijn (1985) getoond. Deze documentaire gaat over de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in de jaren ’80, waar de krakers en de overheid regelmatig met elkaar in conflict zijn geweest. Na de filmvertoning wordt er een gesprek gevoerd over het geweldsmonopolie van de staat, en in hoeverre geweld gelegitimeerd is bij het uiten van onvrede met het staatsbeleid .

Bekijk hier de filmtrailer.

Deze leesgroep is onderdeel van de serie If Books Could Kill in W139, georganiseerd door Joris Lindhout, Manuel Klappe en Tiers Bakker.


Aanmelden via marxlounge@smba.nl.