Tomorrow is Humourless

Marijn van Kreij

10 september 2008

20 september – 2 november 2008

Opening: vrijdag 19 september 17-19 uur

Vanaf midden september wordt de tentoonstellingsruimte van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam geannexeerd door het werk van Marijn van Kreij. Grote muurschilderingen, gecombineerd met tekeningen in diverse formaten en stijlen doen de ruimte overgaan in een kleurrijk, anarchistisch samenspel van diverse artistieke vormen. Centrale aspecten van Van Kreij’s werk zoals het toe-eigenen, kopiëren, citeren en herdefiniëren keren terug in deze krachtige ruimtelijke installatie die door de kunstenaar zelf is geënsceneerd onder de titel ‘Tomorrow is Humourless.’

Van Kreij’s kunstproductie omvat tekeningen, schilderijen, foto’s, objecten en video’s die vaak verwijzen naar de pop- en massacultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Aan de hand van geschreven en getekende symbolen en vormen toont hij een wereld waarin speelsheid heerst en regels gebroken mogen worden. Een van zijn uitgangspunten is de ontkenning van een verschil tussen de expressieve kracht van beelden en die van woorden. Dat uit zich in muurschilderingen van tekstfragmenten of tekeningen die tegelijkertijd aantekeningen lijken te zijn. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de publicatie Marijn van Kreij - O Let it Be (2008).

Op de alternatieve kunstbeurs LISTE 08 in Basel toonde Van Kreij een installatie met de titel Hey Hey, My My (2008). Onderdeel van deze installatie is een monitor waarop restanten van beelden van een live optreden van de rocklegende Neil Young te zien zijn. De vage beelden en geluiden zijn het resultaat van een herhaald proces: het opnemen van de video van een monitor, deze nieuwe opname weer afspelen en opnieuw opnemen, etcetera. Op de beelden is de persoon van Young onherkenbaar getransformeerd en lijkt hij op een geest die vanuit de verte zingt: ‘There’s more to the picture than meets the eye.’ Het constante twijfelen aan en onderzoeken van dit statement lijkt de drijfveer te zijn waarop Van Kreij’s werk berust.

In ‘Tomorrow is Humourless’ keren beproefde aspecten in Van Kreij’s oeuvre terug zoals het onderzoek naar kopieermethodes. Dat onderzoek betreft niet zozeer de technische mogelijkheden van het reproduceren, maar vooral de vele nuances die in het begrip ‘kopie’ besloten liggen. Behalve het letterlijk met kopieermachines vermenigvuldigen zijn dat bijvoorbeeld ook het natekenen of naschilderen, het scheppen van een illusie van de werkelijkheid, serialiteit en herhaling, plagiaat en citaat, het onderscheid tussen authentiek en namaak, smaak en wansmaak. Van Kreij: “Uiteindelijk hoop ik dat deze vragen over ‘eigendom’ onbelangrijk worden. Alles is afkomstig uit de wereld waarin we leven, of het nu een bestaand beeld is of een idee in mijn hoofd. Ik probeer een situatie te creëren waarin zowel twijfels als idealen kunnen bestaan, eenheid zowel als verschillen. Bovenal tonen mijn werken het verlangen om tegenstellingen te combineren, niet om chaos te creëren maar om steeds opnieuw mogelijkheden tot versmelting te laten zien.”


Marijn van Kreij (NL, 1978) studeerde in 2003 af aan de Kunstacademie St. Joost, Breda en werkte in 2005/2006 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Hij won onder andere de basisprijs van de Prix de Rome Tekenen/Grafiek 2004. In 2006 ontving hij de Uriôt-prize, waarmee hij in 2008 zijn publicatie Marijn van Kreij - O Let It Be (Drawings, photographs and collages) realiseerde. Van Kreij’s werk was in 2007 ook te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam als onderdeel van Drawing Typologies (Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen).

Meer informatie over Van Kreij en zijn werk is te vinden op www.marijnvankreij.nl.

Bij ‘Tomorrow is Humourless’ verschijnt de gratis SMBA Nieuwsbrief nr. 106 (NL/EN), met een essay door Kerstin Winking, assistent-curator bij SMBA.