Cyprien Gaillard in gesprek met Rein Wolfs en filmvertoning

6 januari 2008

Bij wijze van afsluiting van de tentoonstelling ‘Rosa Barba - They Shine’ presenteert de Franse kunstenaar Cyprien Gaillard zijn werk. Hij doet dat tijdens een conversatie met Rein Wolfs, artistiek directeur van Kunsthalle Fridericianum. Gaillard maakt films waarin steden, in het bijzonder buitenwijken, en de natuur centraal staan. Door performance, ensceneringen en intuïtief gemaakte films benadrukt Gaillard de schoonheid van de locaties en bevestigt tegelijkertijd hun sombere connotatie. Naoorlogse stedelijke buitenwijken werden aangelegd met hoopvolle idealen maar vormden vaak de kern van conflicten en criminaliteit. Pas nu hun einde nadert, krijgen zij meer aandacht, ook door kunstenaars.

17.00 uur

Voertaal Engels

Reserveren aanbevolen via mail@smba.nl

Meer informatie