Gemeentelijke Kunstaankopen 2010

Oproep aan beeldend kunstenaars

Geschiedenis lijkt steeds meer aan belang te winnen als factor voor onze identiteit, onze cultuur, onze normen en waarden. De instelling van de Canon van Nederland en de oprichting van een Nationaal Historisch Museum vormen er de bewijzen van. Vroeger, vooral in de 19de eeuw, leidde een dergelijk historisch bewustzijn tot grootse historieschilderijen en monumenten waarin nationale helden en gebeurtenissen worden herdacht. Ook de hedendaagse kunst getuigt steeds vaker van historische reflectie, zij het in veelvormige disciplines en zeker niet persé in dienst van 'de natie'.

Voor de tentoonstelling Monumentalisme Voorstellen tot Gemeentelijke Kunstaankopen 2010 zoekt het Stedelijk Museum Amsterdam kunstenaars die in hun werk reflecteren op het idee van nationale geschiedenis, dit problematiseren, dan wel verbanden leggen met andere geschiedenissen, of die eigenzinnige zienswijzen op historische canons voor het voetlicht brengen en dat met zeker esthetisch vernuft. Zij kunnen zich met dit werk, of dergelijk werk in voorbereiding, inschrijven om in aanmerking te komen voor de tentoonstelling die plaatsvindt in zomer 2010. Een jury maakt daartoe een selectie uit de aanmeldingen. De directeur van het Stedelijk Museum zal op basis van de tentoonstelling beslissen over de daadwerkelijke aankopen.

De jaarlijkse Gemeentelijke Kunstaankopen vallen sinds 1995 onder verantwoordelijkheid van het Stedelijk Museum. Ieder jaar staat een vooraf bepaalde kunst- of vormgevingsdiscipline centraal. De museumdirectie benoemt de jury, bestaande uit een conservator van het Stedelijk Museum en vier externe deskundigen.

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier, of haal het formulier op bij Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.