Oproep BijlmAIR 2013

Artist-in-Residence Programma

15 augustus 2012

BijlmAIR is het artist-in-residence programma van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) en Stichting FLAT.

Vanaf 2013 nodigt BijlmAIR kunstenaars en andere cultuurproducenten uit om tijdelijk in Amsterdam Zuidoost te komen wonen en werken. Deze periode kan worden ingevuld met onderzoek voor een nog te realiseren project/kunstwerk of voor het daadwerkelijk realiseren daarvan. Iedereen met een relevant voorstel kan dat indienen. Het selectiecomité van de deelnemende organisaties bepaalt welke plannen/voorstellen worden gekozen.

De residency-periode dient zich te betrekken op de transnationale en interculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost; dat kan op allerlei niveaus – stedenbouwkundig, sociologisch, economisch, historisch, etcetera.

BijlmAIR streeft tevens naar een gezamenlijke of groepspresentatie van de verschillende residencies in 2013 aan het einde van dat jaar

Plaats

BijlmAIR heeft een atelierwoning in Amsterdam Zuidoost, in de ‘Flat Florijn’. De begane grond-woningen van deze flat zijn alle atelierwoningen. De kunstenaars die participeren in stichting FLAT zijn de directe buren. De atelierwoning is geschikt voor één kunstenaar of kunstenaarsduo en deelt keuken, toilet en presentatieruimte met het kantoor van Stichting FLAT. De atelierwoning wordt gedeeld met Stichting FLAT die kantoor houdt in een deel van de woning en in de achterruimte met regelmaat tijdelijke presentaties organiseert.


BijlmAIR 2012 / formaliteiten:

TERMIJN:

Aanmelden kan tot 30 september 2012 voor een residency in 2013.

AANVRAAG:

Aanmelding door middel van een inhoudelijk plan van maximaal 1 A4, aangevuld met een indicatieve begroting (kosten èn inkomsten) en een selectie van relevant beeldmateriaal (alles digitaal aangeleverd). Het plan betreft een woon- en werkperiode in een atelierwoning in Amsterdam Zuidoost

De deelnemende kunstenaar gaat op een of andere manier een dialoog aan met (inwoners van) Amsterdam Zuidoost. Het werk/project moet kunnen worden beschouwd als een reflectie op de samenleving van Amsterdam Zuidoost.

De kunstenaar werkt zelfstandig, maar in overleg met de projectleider van BijlmAIR.

GELD:

Er is een bescheiden werkbudget beschikbaar. Voor het gehele jaar is dat € 10.000,- . De hoogte van het budget per kunstenaar is afhankelijk van het aantal voorstellen dat jaarlijks wordt gehonoreerd. Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij zo nodig ook eigen fondsenwerving doet.

Per jaar is er plaats voor minimaal 3 en maximaal 8 kunstenaars. Afwijzingen vinden plaats zonder inhoudelijke motivatie.

De aanvraag moet digitaal worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: r.de.jong@zuidoost.amsterdam.nl www.cbkzuidoost.nl

Voor meer informatie bezoek: www.cbkzuidoost.nl