BijlmAIR - Hala Elkoussy

Soapverhalen

8 november 2008

Hala Elkoussy is op dit moment artist-in-residence bij BijlmAIR, het project in de Bijlmer in Amsterdam dat door het CBK Zuidoost in samenwerking met het Stedelijk Museum wordt gerealiseerd.

Voor de werkperiode van vier maanden heeft Elkoussy voorgesteld om een project te ontwikkelen dat ?is geïnspireerd op het format van de Engelse TV soap die zich kenmerkt door weinig glamoureuze verhalen met een open einde en zich centreert rondom het leven op bepaalde geografische plekken. Deze geografische locatie is een essentieel thema van de uitzending.

De cast bestaat uit alledaagse personages en de verhaallijn richt zich op sociaal-realistische thema?s met een nadruk op het gezinsleven, persoonlijke relaties, seksuele drama?s en emotionele en morele conflicten. Voor de goede orde zijn er een paar komische elementen aan toegevoegd.?

Elkoussy zal ?samenwerken met leden van de gemeenschap als ?een kunstenaar die werkt aan een scenario voor een soap die in de Bijmer speelt en vraagt om bijdragen van het publiek met betrekking tot gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor hun persoonlijk leven in de wijk.? Wie zijn de protagonisten en wat maken zij mee? Wat voor zorgen, dromen, verdriet hebben ze? Hoe verhouden ze zich tot de plek waar ze wonen en tot andere mensen in hun buurt? Wie beschouwen ze als prominente leden van hun gemeenschap? Wat voor rol speelt hun identiteit in hun interactie met anderen??

Door middel van een reeks interviews en verschillende verhalen over gebeurtenissen zal de cast van imaginaire personen geleidelijk vorm krijgen, samen met een aantal mogelijke verhaallijnen en locaties. Elkoussy: ?Mijn activiteiten worden op een organische manier gedicteerd door waar mijn ontmoetingen me heen leiden. Er is dus bij het begin geen van te voren vaststaand einde voor het proces vastgesteld, ongeveer

zoals in soaps waarin verhalen zich Now Is The Time gelijktijdig afspelen, bij elkaar komen en leiden tot nieuwe ontwikkelingen, maar altijd vanuit de impliciete afspraak dat het leven doorgaat! De ontwikkeling van de personages, korte verhalen, ideeën over plaats, bij elkaar gezochte concrete voorwerpen en een dagboek over het proces zullen samen worden uitgegeven, met een

open einde, als bouwstenen van een soap; continuïteit over een langere periode is een essentieel kenmerk van het format van de soap.

Het eindproduct zal een uit losse episodes bestaand, niet-autoritair, niet-definitief mondeling en visueel verhaal met vele invalshoeken over de Bijlmer opleveren.?

Dit verhaal zal vanaf 8 november te zien zijn in de ruimte van FlatStation, op hetzelfde adres als waar BijlmAIR is gevestigd op nummer 42 van het flatgebouw Florijn.

Hala Elkoussy (1974, Cairo, woont in Nederland) had onder meer in 2006 een solotentoonstelling in het SMBA, Peripheral (and other stories), waarvan een deel te zien was op de tentoonstelling Snap Judgments in het Stedelijk Museum CS.

Meer informatie over BijlmAIR is te vinden op www.cbkzuidoost.nl.