BijlmAIR Jan Rothuizen

De Zachte Atlas van Zuidoost

8 juli t/m 18 juli

De afgelopen vier maanden verbleef kunstenaar Jan Rothuizen (1968, Amsterdam) als Artist In Residence in Amsterdam Zuidoost voor het project BijlmAIR. Rothuizen wandelt graag en tijdens zijn verblijf in Amsterdam Zuidoost heeft hij vele wandelingen gemaakt door de Bijlmermeer. Naar aanleiding hiervan heeft Rothuizen een zestal plattegronden gemaakt. Deze plattegronden zijn niet enkel een verslag van wat er is. Het zijn notities van wat Rothuizen ziet, denkt en voelt en registraties van hoe Rothuizen en de mensen die hij ontmoet de stad beleven. De zes plaatsen zijn uiteenlopend, maar hebben een ding gemeen, het zijn plekken waar de argeloze voorbijganger aan voorbij loopt of de bezoeker van buitenaf niet snel zal verblijven.

Het project draagt de naam ?De Zachte Atlas van Zuidoost?, en het verwijst hiermee naar een boek waar Rothuizen momenteel nog aan werkt ?De Zachte Atlas van Amsterdam?. Dit boek zal ook uit plattegronden en teksten bestaan. De titel van het boek slaat terug op de titel ?Soft City?, een boek uit de jaren zestig van de Engelse schrijver Jonathan Raban. Volgens Raban manifesteert een stad zich daar waar de ?harde? concrete stad van gebouwen en asfalt botst met de ?zachte? subjectieve ervaringen en verwachtingen.

Er zal op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli, als wijze van opening, een wandeling plaatsvinden. Bezoekers van ?De zachte atlas van Zuidoost? worden uitgenodigd die plekken zelf te gaan bekijken; wandelend, per fiets of auto. Op de locaties zijn de originele tekeningen van Rothuizen te zien. Deze getekende vertalingen van de plek, zijn subjectieve kaarten van de locatie. Bezoekers kunnen ter plekke de tekeningen toetsen aan hun eigen werkelijkheid.

De volgende Bijlmerlocaties zijn door Jan Rothuizen verbeeld:

- Een geheime tuin langs een onduidelijke grens

- Een leeggelopen winkelcentrum waar de Nederlandse wet van toepassing is

- Een flat op de 8-ste verdieping van een ?Bijlmerbeliever?

- Een plek waar drugsgebruikers zich thuis voelen

- Een tempel verborgen in het groen

- Een atelierwoning voor tijdelijk verblijvende kunstenaars

Op 8 juli start de tentoonstellingen en de tekeningen worden vanaf dan getoond in CBK Zuidoost.

Meer informatie: www.cbkzuidoost.nl