Boekpresentatie 'If you want, we'll travel to the moon together. Twaalf verkenningen van kunst en globalisering'.

Met gastspreker Prof. dr. Mieke Bal

Dinsdag 25 oktober 2011, aanvang 17.00 uur

Entree gratis, reserveren gewenst via mail@smba.nl

De publicatie If you want, we’ll travel to the moon together is een initiatief van studenten Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een bundeling van essays geschreven voor twee onderzoekswerkgroepen ‘Kunst en Globalisering’ die onder leiding stonden van Marga van Mechelen, docent Kunstgeschiedenis van de Nieuwste Tijd. Het boek wordt dinsdag 25 oktober officieel gepresenteerd in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

De onderzoekswerkgroepen richtten zich op de vraag hoe in de kunst en door kunstenaars gereageerd is op de globalisering van de afgelopen dertig, veertig jaar. Het boek beschrijft aldus actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De vele, wereldwijd verspreide biënnales waarin deze ontwikkelingen zich het sterkst manifesteren zijn voor de student niet direct de ideale omstandigheid om goed inzicht in deze materie te krijgen. Van Mechelen in haar voorwoord: ‘Op theoretisch vlak wordt er wel veel gepubliceerd, ook worden er belangrijke tentoonstellingen en kunstenaars gesignaleerd. Die worden echter vooral besproken in relatie tot een specifieke omstandigheid – een opdracht in een openbare ruimte, een tentoonstelling of een biënnale en dat gebeurt dan meestal vanuit de visie van de betrokken curator. Dit leidt zelden tot een beeld van de algehele ontwikkeling van de kunstenaar, zijn eigen visie, intentie of werkwijze. Met de onderzoekswerkgroepen en de daaruit voortvloeiende essays, is getracht bij te dragen aan een vergroting van het inzicht in een aantal van deze aspecten.’

De studenten zochten naar verdieping door enerzijds hun onderwerp in een breder perspectief te plaatsen – de maatschappelijke context of de ontwikkeling van de kunstenaar – en anderzijds door gebruik te maken van belangrijke theoretische teksten over globalisering van onder anderen Arjun Appadurai, Homi Bhabha, Okwui Enwezor, Boris Groys, Hou Hanru, Michael Hardt, Gerardo Mosquera, Antonio Negri, Edward Said, en Julian Stallabras.

In het boek is een fascinerende combinatie te vinden van Nederlandse en buitenlandse, minder bekende en wereldvermaarde kunstenaars. Het bevat essays over Rinke Nijburg, Mark Lombardi, Yael Bartana, NSK-State en Transnational Republic, Dan Perjovschi, Banksy, Ai Weiwei, Dinh Q. Lê, Aernout Mik, Sharmila Samant, Renzo Martens en The Action Mill.

Ter inleiding op de boekpresentatie in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam reflecteert prof. dr. Miek Bal (UvA) op het onderwerp kunst en globalisering en bespreekt zij enkele van de onderzoeken uit het boek.

Tijdens deze middag is het boek te koop voor de gereduceerde prijs van € 22,50 (normale prijs € 25,00 exclusief verzendkosten). Voor studenten op vertoon van een studentkaart bedraagt de prijs € 17,50. Bestellen kan ook via info@judithkonz.nl. Na de lezing is er gelegenheid tot een informeel samenzijn onder het genot van een drankje. Plaats: Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Aanvang: 17.00 uur. Entree: gratis. Gelieve te reserveren via mail@smba.nl. De voertaal van de avond is Nederlands.

Mieke Bal is professor literatuurtheorie aan de Universiteit van Amsterdam, oprichter van ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) en sinds acht jaar werkzaam als beeldend kunstenaar en maker van een groot aantal video’s met onderwerpen als migratie en culturele transformatie. Zij is vooral bekend geworden door haar originele narrotologische onderzoek en de toepassing daarvan op de beeldende kunst van zowel de nieuwere als nieuwste tijd. Zij is ook bekend door haar lezing van Bijbelse thema’s vanuit een feministisch perspectief. Een goed beeld van haar uiteenlopende interesses geeft het boek A Mieke Bal Reader (2006). Haar publicatie Traveling Concepts in the Humanities (2002) is een belangrijk gidsboek voor interdisciplinair onderzoek op het terrein van de geesteswetenschap en voor haar methodologische en theoretische basis kan men terecht bij het vele malen herdrukte Narratology (derde editie 2009).

Bals experimentele documentaires over migratie zijn onder andere: A Thousand and One Days, Seperations, Colony en de installatie Nothing is Missing, onderdeel van de Cinema Suitcase collective. Momenteel werkt zij aan haar project Mère Folle, een internationaal project over gekte, net onder meer de film A Long History of Madness, installaties en onderzoek. Zie voor meer en uitgebreidere informatie over deze films en haar publicaties: www.miekebal.org.

Marga van Mechelen is docent moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich gespecialiseerd in historiografisch en (psycho)semiotisch onderzoek, naast onderzoek naar nieuwe media van de jaren 60 tot heden. Van haar verschenen verschillende publicaties over theoretische concepten van de Julia Kristeva. In 2006 verscheen haar omvangrijke boek over de geschiedenis van Stichting De Appel en zeer recent een monografie over de avant-gardist en Nulkunstenaar Henk Peeters (Echt Peeters. Henk Peeters realist avant-gardist). Zij is lid van ASCA (Amsterdam School of Cultural Analysis) en van de Executive Committee of the International Association for Semiotic Studies. Zie voor uitgebreidere informatie over haar werkzaamheden en publicaties: www.margavanmechelen.nl.


If you want, we’ll travel to the moon together. Twaalf verkenningen van kunst en globalisering. Redactie en organisatie: Judith Konz, Lotte Batelaan, Edith Rijnja, Else Siemerink en Jesse Ahlers. Auteurs: Judith Konz, Ruud Waterhout, Lotte Batelaan, Else Siemerink, Sasha van Aalst, Jacqueline Arends, Jesse Ahlers, Saul Roosendaal, Irene Huberts, Edith Rijnja, Cindy Pols en Roel van der Vlies. Eindredactie: Lujzika Adema van Kooten. Ontwerp: Petra Warrink BNO; 224 blz, gelijmd gebrocheerde paperback, 170x240 mm (staand), Nederlands; Ondersteund door Universiteit van Amsterdam leerstoel Kunstgeschiedenis en de faculteit Geesteswetenschappen, en diverse particuliere sponsors. ISBN: 978-94-6190-249-8.

Prijs € 25,00,- Studenten € 17,50.