Een internationaal gezelschap dat laat zien hoe inspirerend Zuidoost is; ook voor kunstenaars.
artikel

Met 020 Crew presenteren we de Amsterdamse Break gemeenschap zowel nationaal als internationaal.
artikel

Andere thema’s waar Bijnaar (internationaal) over publiceert zijn informele economie, gender en beeldvorming.
artikel

Andere thema’s waar Bijnaar (internationaal) over publiceert zijn informele economie, gender en beeldvorming.
artikel

Hij is op nationaal en internationaal niveau ook betrokken bij beleidsvorming op het terrein van genetische diversiteit.
artikel

Hij is op nationaal en internationaal niveau ook betrokken bij beleidsvorming op het terrein van genetische diversiteit.
artikel

Het is immers het streven van SMBA om jonge kunst uit de Amsterdamse context een degelijk internationaal kader te geven.
artikel

Boonstra?s films zijn internationaal vertoond via verschillende instanties zoals Arte, BRT, VPRO en HBC.(www.marboni.nl).
artikel

Wat kan er op internationaal en lokaal niveau (nog) ontwikkeld worden om de conservering van biodiversiteit te stimuleren?
artikel

Wat kan er op internationaal en lokaal niveau (nog) ontwikkeld worden om de conservering van biodiversiteit te stimuleren?
artikel

Volgende 10 »

Woordenboek