Informaliteit - Een nieuwe collectiviteit

Maandag 29 augustus, aanvang 19.30 uur

voertaal: Engels

Entree: gratis


Samen met kunstenaar Matthijs de Bruijne organiseert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam een avond met presentaties door kunstenaars en groeperingen waarin het streven naar grotere maatschappelijke solidariteit centraal staat. Een van de uitgangspunten deze avond is de lezing van Joost de Bloois, gehouden bij de opening van de tentoonstelling ‘Informaliteit’ in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, over precariteit, kunst en politiek activisme. De Bloois vroeg zich daarin onder meer af of kunstenaars een andere rol in de samenleving zouden kunnen vervullen. Daarbij zouden zij zich minder moeten richten op hun individuele scheppingsdrang en juist meer moeten affiliëren met groepen in de samenleving die als precair kunnen worden aangemerkt en in als zodanig te vergelijken zijn met de maatschappelijke positie van kunstenaars. Klik hier voor de tekst van de lezing van De Bloois (in het Engels).

De presentaties van deze avond gaan in op De Bloois’ notie van een andere rolverdelingen voor kunstenaars, waarbij telkens ruimte is voor discussie met het publiek.

Programma:

Een gezamenlijke presentatie van Ron Meyer van FNV Bondgenoten / Bond van schoonmakers; en vertegenwoordiging van Domestic Workers Nederland; kunstenaar Matthijs de Bruijne en de vormgevers van Detour. Mede op initiatief van Ron Meyer slaat de FNV soms een andere weg in bij het actievoeren. Dit werd afgelopen maart zichtbaar bij de herdenking van de succesvolle schoonmakersstaking van 2010, met het Afvalmuseum op Utrecht CS. Hierbij roept FNV de hulp in van kunstenaars als Matthijs de Bruijne en vormgevingsbureau Detour. Samen met enkele huishoudelijke hulpen maken zij duidelijk wat deze nieuwe aanpak behelst. Een voorbeeld van hun collectieve werk maakt ook deel uit van de tentoonstelling ‘Informaliteit’.

Kunstenaar Edwin Stolk presenteert enkele van zijn recente projecten waaronder The Hanging Gardens of Babylon in Heemskerk in 2010 en A Life Changing Experience voor de deur van kunstcentrum De Appel begin 2011. Van daaruit reflecteert hij op mogelijkheden van kunstenaarschap buiten de door media en kunstinstellingen opgedrongen rol van individualist. Daarbij komt ook het door hem onlangs opgerichte instituut The.Org aan de orde, dat collectieve activiteiten beoogt buiten het domein van het kunstinstituut. Zie ook www.edwinstolk.nl.

Actie Schone Kunsten leest een statement voor. Actie Schone Kunsten is een verbond van ‘kunstwerkers’ en huishoudelijke arbeiders, ter ondersteuning van de laatsten. Het is een initiatief van Casco in Utrecht in het kader van het project 'The Grand Domestic Revolution - User's Manual'.

Een presentatie door twee vertegenwoordigers van de Precarious Workers Brigade. De Precarious Workers Brigade is een in Londen opererende groep van flexwerkers, of precarious workers, in de wereld van cultuur en educatie die onder meer acties in de cultuursector in Londen organiseert en publiceert over precariteit in de wereld van de kunst, bijvoorbeeld 'Tools for Collective Action— Precarity: The People’s Tribunal'. De presentatie behelst een nadere uitleg over het wie, wat, waarom en hoe van deze beweging. Zie ook precariousworkersbrigade.tumblr.com

Maandag 29 augustus, aanvang 19.30u, voertaal Engels

[Afbeelding:Domestic Workers Nederland (met Matthijs de Bruijne en Detour), You are so nice! Could you work two more hours today?, 2011]

Precarious Workers Brigade voert een beleid van het aanvullen van informatie over de context van hun bijdrage:

Presentatie op 29 augustus 2011 door 2 mensen van Precarious Workers Brigade in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam; entree is EURO ; totale sprekershonorarium is EURO 0; SMBA betaalt reiskosten vanuit GB en accommodatie voor 1 nacht alsook een per diem van EURO 70 per persoon. SMBA had 4 stagiairs in dienst in 2010; 1 stagiair hielp bij de voorbereidingen van deze avond; stagiairs van SMBA krijgen EURO 2 per uur.