Gal Kinan stelt in haar werk de verhouding tussen het individu en de staat aan de orde.
artikel

De installaties van FLORIAN WÜST gaan over de ambivalente relatie tussen individu en staat.
artikel

?Grayscale? speelt met het idee van de wens om gelijk te zijn en het recht je te uiten als individu.
artikel

Bovenal legt hij een nadruk op de co-existentie van individuen met de hun omringende publieke ruimte.
artikel

The eight individual works and the content of the public talks reflect the complexity of this process.
artikel

Ze getuigen van het vermogen van het individu om de stad op kleinschalig niveau naar eigen hand te zetten.
artikel

Zij brengen individuele strategieën in kaart waarmee dergelijke obstructies en versperringen omzeild worden.
artikel

Deze tentoonstelling ondermijnt de fantasieën waarin groepen en individuen worden gereduceerd tot bepaalde types.
artikel

Veel verschillende instellingen en individuen zijn op meerdere manieren betrokken bij het behoud van de diversiteit van gewassen.
artikel

Veel verschillende instellingen en individuen zijn op meerdere manieren betrokken bij het behoud van de diversiteit van gewassen.
artikel

Volgende 10 »

Woordenboek