Paulien Oltheten en Michael Gibbs

lezingen

7 februari 2007

gibbs-mapping-the-city.pdf (37 Kb)

Start 20.00 / entree gratis

In het kader van de groepstentoonstelling ‘Capricious - Jonge fotografen’ organiseert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam een avond met twee lezingen.

‘A sort of Lecture’, door Paulien Oltheten en ‘Mapping the City, or, Illegibilities of the Layered Depths’ door Michael Gibbs

Paulien Oltheten neemt deel aan de tentoonstelling ‘Capricious’. Haar bijdrage bestaat uit een eenmalig optreden dat deze avond plaatsheeft in de expositieruimte. Oltheten geeft een lezing aan de hand van de cameraregistraties die zij maakt tijdens reizen naar bijvoorbeeld China en Moskou. Deze foto’s en videobeelden geven aanleiding voor bijschriften en allerlei gedachtespinsels die onderdeel worden van het geheel. Zo voegt zij een nieuwe, verhalende betekenislaag toe aan wat in eerste instantie vlotte registraties van het stadsleven zijn.

Daarna volgt een meer beschouwelijke lezing over de stadsfotografie door kunstenaar/criticus Michael Gibbs, getiteld ‘Mapping the City, or, Illegibilities of the Layered Depths’. Vanuit de postmoderne kritiek van filosoof Frederik Jameson en de stadsanalyses van socioloog Henri Lefebvre gaat Gibbs in op de fotografische representaties van de stad van de 19de tot de 21ste eeuw. De stedelijke ruimte is altijd bevochten: zowel de commercie als politieke en sociale ideologieën strijden om representieruimte. Daardoor ontstaat een doolhof aan tekens en betekenissen die in toenemende mate onleesbaar zijn. Hoe hebben kunstenaars en fotografen geprobeerd om deze ‘diepe gelaagdheden’ te ontcijferen? Met het werk van onder anderen Martha Rosler, Allan Sekula, Hans Aarsman en Steve Willats als voorbeeld, traceert Gibbs de opkomst van een tegenbeweging die het ‘recht op de stad’ door de gebruikers vooropstelt. De vlucht van reële naar virtuele stedelijke ruimtes kan echter net zo goed een voorbode zijn van een onttrekken aan menselijk contact in het voordeel van een geheel gemedialiseerde wereld. (Lezing in het Engels).

Onder het publiek bevinden zich twee ‘commentatoren’ van wie desgewenst de expertise kan worden ingeroepen: fotograaf Hans Eijkelboom en fotografiecurator Bas Vroege, directeur van Paradox.