Betekenissen schuiven heen en weer van het persoonlijke naar het publieke.
artikel

Betekenissen schuiven heen en weer van het persoonlijke naar het publieke.
artikel

Op haar beurt is de installatie betekenisloos zonder het fotografische complement.
artikel

De stillevens zouden zonder installatie geen betekenis hebben als documentatiefoto’s.
artikel

Zijn beelden zijn niet symbolisch te duiden; je kunt hooguit gissen naar hun betekenis.
artikel

Daardoor ontstaat een doolhof aan tekens en betekenissen die in toenemende mate onleesbaar zijn.
artikel

Het programma is geen poging om een stellig bewijs of ultieme betekenis van het exotische te vinden.
artikel

Het programma is geen poging om een stellig bewijs of ultieme betekenis van het exotische te vinden.
artikel

Ze imponeren door hun dominantie, maar hun betekenis zal morgen niet meer dezelfde zijn als vandaag.
artikel

Tegelijkertijd tasten de werken de plaats en betekenis af van kunst binnen dergelijke ontwrichte contexten.
artikel

Volgende 10 »

Woordenboek