Vanessa van Dam and Martine Stig (met een lezing van Norman Klein)

Any resemblance to Existing Persons is Purely Coincidental (Stories of Mr. Wood)

18 oktober 2006

Ter gelegenheid van de presentatie van het boek ‘Any Resemblance…’ van Martine Stig en Vanessa van Dam in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam zal cultuurtheoreticus Norman M. Klein een lezing te geven. Hripsimé Visser, fotografieconservator van het Stedelijk, geeft daarnaast een korte introductie op het boek van Stig en Van Dam.

Prof. Norman Klein, docent aan California Institute of the Arts, L.A., is bekend van publicaties en projecten waarin hij vanuit een multidisciplinaire benadering culturele vraagstukken aansnijdt. Hij brak door met zijn studies Seven Minutes: The Life and Death of the American Animated Cartoon (1996) en The History of Forgetting: Los Angeles and the Erasure of Memory (1997). In de laatste is Klein als een soort urbane archeoloog op zoek gegaan naar verloren symbolische herinneringen en diep verankerde mythes over een oude stad in een nu van autowegen verzadigd L.A. Die beeldvorming wordt mede bepaald door de alomtegenwoordige filmcultuur. Zijn werk heeft vele gedaanten en zijn aanpak is multidisciplinair. Zo was Klein ook verantwoordelijk voor de reizende tentoonstelling ‘Scripted Spaces’, die in 2000 in Witte de With in Rotterdam was te zien en die het fenomeen van zorgvuldig ontworpen en gecontroleerde ‘ervarings’ruimtes onderzocht. Onlangs realiseerde hij voor het ZKM in Karlsruhe het CD-Rom-project Bleeding Through: Layers of Los Angeles, 1920-86.

In zijn lezing in SMBA zal Klein vooral ingaan op de thematiek die hij met The History of Forgetting en ‘Scripted Spaces’ heeft aangesneden, en later verder heeft uitgewerkt in het boek The Vatican to Vegas: The History of Special Effects (2003).

Kleins benadering van de rafelige, door allerlei factoren beïnvloedde perceptie en beleving van de stedelijke omgeving is verhelderend voor het project ‘Any Resemblance to Existing Persons is Purely Coincidental (Stories of Mr. Wood)’ van fotografe Martine Stig en grafisch ontwerper Vanessa van Dam. In een zoektocht naar Mr. Wood, een fictief persoon die uiteindelijk een alternatieve belichaming van een stad vormt, wordt getracht om opvattingen over realiteit en identiteit in een nieuw licht te plaatsen. Niet zozeer ‘in welke stad leven we’, als wel de vraag ‘welke stad laten we bestaan’ staat centraal in deze zoektocht; een zoektocht die zich afspeelde in Bombay en Los Angeles, waar het duo telkens precies tien dagen verbleef. Het boek vormt er de documentatie en fotografische weerslag van.

Het project krijgt van 15 tot en met 24 oktober bovendien nog een Amsterdamse pendant met behulp van stadsplanner Heather Flood uit L.A. en acteur/kunstenaar Johnny Vivash uit Londen. De resultaten hiervan zijn dagelijks te zien in Motive Gallery.

Het boek ‘Any Resemblance…’, een uitgave van Revolver, wordt na de lezing van Klein gepresenteerd. Hripsimé Visser zal een korte introductie op het boek geven. Daarna wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Klein.