Al deze projecten presenteren weifelende benaderingen ten opzichte van kunst en onderzoek.
artikel

Naarmate het project vordert, zal het zich ontvouwen in veelzijdige benaderingen van de mondiale kunst.
artikel

Zijn presentatie is een sociologisch/antropologisch benadering, waarbij hij hedendaagse uitingen van identiteit en representatie onderzoekt.
artikel

Zijn presentatie is een sociologisch/antropologisch benadering, waarbij hij hedendaagse uitingen van identiteit en representatie onderzoekt.
artikel

Zijn presentatie is een sociologisch/antropologisch benadering, waarbij hij hedendaagse uitingen van identiteit en representatie onderzoekt.
artikel

Lewis? films, zoals Spadina en Rear Projection ? Molly, laten zich in hun benadering van het modernisme vergelijken met het werk van Rosa Barba.
artikel

Zo’n benadering kan een eenmalige zijn, een fascinatie met een bepaald moment in de tijd dat de kunstenaars niet aan zich voorbij willen laten gaan.
artikel

De zeven artistieke benaderingen tot werken op de expositie onderzoeken vanuit een persoonlijk perspectief de stand van zaken in de kunst omtrent werk.
artikel

Hoewel de geselecteerde historische onderwerpen geen directe relatie met elkaar hebben, zijn er wel overeenkomsten in de gehanteerde artistieke benaderingen.
artikel

Hoewel de onderwerpen onderling niet zijn gerelateerd of onderlinge historische verbanden hebben, tonen ze wel overeenkomsten in artistieke benaderingen en houdingen.
artikel

Volgende 10 »

Woordenboek