BijlmAIR 2012: Bijlmerrepubliek

6 juli 2012

Presentatie Murray Turpin, vrijdag 6 juli, 15 uur, Florijn 42

De Zuid-Afrikaanse Murray Turpin verbleef in mei en juni in de studio van BijlmAIR om aan zijn project Bijlmerrepubliek te werken. Zijn presentatie is een sociologisch/antropologisch benadering, waarbij hij hedendaagse uitingen van identiteit en representatie onderzoekt.

Hij speelt in zijn project met het idee dat racisme, classicisme en religieuze vooroordelen niet kleur gebonden zijn, maar dat het een zelfbeschermend mechanisme van iedereen is. De meeste mensen worden aangetrokken door wat ze al kennen, niet door wat ze willen worden.

Bijlmerrepubliek is een mixed media presentatie (met o.a. fotografie, textiel, gevonden objecten en conceptuele kunst) en wordt in november en december getoond in de BijlmAIR 2012 expositie.





BijlmAIR nodigt kunstenaars en andere cultuurproducenten uit om tijdelijk in Amsterdam Zuidoost te wonen en werken. Het verblijf kan worden ingevuld met onderzoek voor een nog te realiseren project/kunstwerk of voor het daadwerkelijk realiseren daarvan. Tijdens de residency-periode reflecteren de kunstenaars op de transnationale en interculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost.

BijlmAIR is een Artist-in-Residence programma van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) en Stichting FLAT.