BijlmAIR - Linda-Maria Birbeck

In het kader van BijlmAIR, het residentieproject van SMBA in samenwerking met Centrum Beeldende Kunst Zuidoost in dat stadsdeel, is momenteel fotografe Linda-Maria Birbeck werkzaam in het gastatelier in de Millingenhof. Voor haar afsluitende presentatie in oktober in CBK Zuidoost zal zij een serie portretten maken van in de Bijlmer verblijvende asielzoekerfamilies. Als decor voor deze portretten fungeren de showrooms van de nabijgelegen IKEA-vestiging. De riante, boordevolle kamers, waar menig economisch vluchteling van droomt, staan in schril contrast met de werkelijke huisvestingssituatie van asielzoekers (eerder maakte Birbeck een fotoverslag van een asielzoekende familie in Utrecht). Hun problemen zijn op te vatten als de keerzijde van dezelfde globalisering die van Ikea een multinationale keten heeft gemaakt.

Begin dit jaar was werk van Birbeck te zien in de groepstentoonstelling ?Capricious. Young Photographers? in SMBA. Zij werd door de selectiecommissie gekozen voor BijlmAIR vanwege haar plan om de verschillende geloofsgemeenschappen in de Bijlmer in hun provisorische huisvestingen vast te leggen. Hiervoor bleek echter vele meer tijd nodig te zijn dan verwacht, vooral omdat Birbeck altijd op zoek is naar een combinatie van een fotogenieke, schijnbare geënsceneerdheid en de wringende rafelranden van de maatschappij. Haar BijlmAIR-eindpresentatie vindt plaats in oktober.