Drie kunstenaars naar BijlmAIR in 2015

BijlmAIR verwelkomt kunstenaars en andere cultural producers die zich met hun werk willen verhouden tot de transnationale en interculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost om hier tijdelijk te komen wonen en werken. BijlmAIR is het Artist-in-Residence programma van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost, Stichting FLAT en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA). Op basis van een open oproep in het najaar van 2014 hadden 77 kandidaten zich gemeld voor de residency. De deelnemende instituten hebben daaruit hun keuze vastgesteld. Met gepaste trots maken we de residenten voor komend jaar bekend. Dat zijn, achtereenvolgens: Lynnée Denise Bonner, Hana Miletic en Ryts Monet.

Lynnée Denise Bonner
Begin 2015 zal de Amerikaanse DJ, onafhankelijk onderzoek en cultural producer Lynnée D. Bonner op onderzoek uitgaan naar de relatie tussen de stedelijke omgeving, migratie en popcultuur in de Bijlmer gedurende de jaren tachtig. "The Bijlmer 80s" maakt deel uit van Bonners langdurige project “The Global Art 80s”, waarin ze in de afgelopen twee jaar concerten, performances, conferenties, screenings en lezingen heeft georganiseerd die de culturele bijdragen van ondergrondse kunstenaarscollectieven in New York, Zuid-Afrika en Londen uitlichtten. Geïnspireerd door de relatie tussen de gevatte kunst van popartkunstenaars - zoals het politiek beladen werk van Jean-Michel Basquiat en het tijdsgeest vangende werk van Andy Warhol - en de muziek uit die tijd, met de opkomst van pop, dance en urban genres zoals R&B, hiphop en house, wil Bonner achterhalen wat de turbulente jaren tachtig hebben betekend voor verschillende plekken in de wereld.

Zie meer van Lynnée Denise Bonner

Hana Miletic
Daarna, in het voorjaar van 2015, leent Hana Miletic haar ogen en oren voor het leven in Amsterdam Zuidoost. Ze zal een dichtbundel componeren uit graffiti en muurteksten, gesprekken die ze opvangt, flarden van songteksten van muziek op de lokale radio of op de mobiele telefoon van een voorbijganger, en triviale vondsten in de omgeving zoals boodschappenlijstjes. Haar registrerende werkwijze resoneert vanuit haar achtergrond van de documentaire fotografie. Dit keer zullen het echter geen beelden, maar woorden zijn die ze vastlegt.

Miletic heeft al verschillende kunstenaarsboeken op haar naam staan. Momenteel is zij resident bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht, waar ze een dichtbundel ontwikkelt gebaseerd op een jarenlange verzameling van foto’s van muurteksten op façades in haar geboorteplaats Zagreb, Kroatië. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de grafisch ontwerper en dichter Dongyoung Lee, die waarschijnlijk ook betrokken zal zijn bij haar project voor BijlmAIR.

Zie meer van Hana Miletic

Ryts Monet
Onder het kopje “notable residents” op de Engelse Wiki-pagina van Amsterdam Zuidoost staan bijna alleen maar voetballers met een multiculturele achtergrond. Ryts Monet ziet hierin de samenkomst van twee belangrijke aspecten aan de Bijlmer: de enorme culturele diversiteit en de opvallende architectonische aanwezigheid van de Amsterdam ArenA - een van de belangrijkste voetbalcentra van Europa. Tijdens zijn residentieperiode in het najaar van 2015 verkent Monet de rol van voetbal en sport in de buurt en binnen de gemeenschap. Hoe verenigt voetbal een wijk of een groep mensen en welke symboliek relateert daar aan? Hij betrekt zijn eigen kunstenaarschap hierin door voetbal te vergelijken met een performance: voetballer en kunstenaar trainen beiden hun vaardigheden en presenteren dit in de aanwezigheid van publiek.

Ook in eerdere residenties in onder andere Venetië en Tokyo verkende Monet op antropologische wijze zijn omgeving. Zijn artistiek onderzoek uit zich voornamelijk in fotografie, video en installaties, waarin hij veelal reflecteert op culturele en sociale elementen in de omgeving waar de kunstenaar zich op dat moment bevindt.

Zie meer van Ryts Monet


De verblijfsplek van de residenten in 2015 is Florijn 42. Daar, maar ook in SMBA en CBK Zuidoost, zullen mogelijk publiekspresentaties plaatsvinden van elk van de deelnemers.

Zie voor meer informatie ook CBK