Virtueel Museum Zuidas

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam heeft samen met het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte een artistiek programma in het nieuwe stadsdeel Zuidas geïnitieerd. Het Zuidas-gebied wordt hierbij als een soort museum beschouwd. Een steeds veranderende ruimte waarin kunst een plaats heeft en waarbinnen nieuwe kunstvormen kunnen ontstaan.

De achterliggende gedachte is dat Zuidas zich kan ontwikkelen tot hoogwaardig en divers stedelijk gebied waarbij de nodige ruimte is ingeruimd voor culturele activiteiten. Bureau Amsterdam lanceert daartoe in januari een residentieproject waarbij kunstenaars een periode in Zuidas kunnen verblijven en kunnen reflecteren op de ontwikkelingen die daar plaatshebben. Uitgenodigd hiervoor zijn de in Berlijn werkzame kunstenaars Nina Fischer en Maroan el Sani. Als voorbereiding op de film die zij gaan produceren worden mensen geïnterviewd die in Zuidas wonen of werken, of nauw betrokken zijn bij het ontwerp van dit gebied. Met deze interviews als basis wordt een script geschreven voor een film rondom het Viñoly gebouw, een opmerkelijk kantorenpand dat langs de ringweg bij Zuidas staat.