Zuidas

Op uitnodiging van het projectbureau Zuidas is het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam samen met het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Rietveld Academie en Virtueel Museum Zuidas betrokken bij de totstandkoming van een artistiek programma op de zuidas.

Het Zuidas-gebied zelf wordt hierbij als een soort museum beschouwd. Een steeds veranderende ruimte waarin kunst een plaats heeft en waarbinnen nieuwe kunstvormen kunnen ontstaan. Achterliggende gedachte is dat de zuidas zich kan ontwikkelen tot hoogwaardig en divers stedelijk gebied waarbij de nodige ruimte is voor culturele activiteiten. Het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam lanceert daartoe in januari een residentie project waarbij kunstenaars een periode op de zuidas kunnen verblijven en kunnen reflecteren op de ontwikkelingen. Uitgenodigd hiervoor zijn de in Berlijn werkzame kunstenaars Nina Fischer en Maroan el Sani. Als voorbereiding op de film die zij gaan produceren worden mensen geïnterviewd die op de zuidas wonen of werken, of nauw betrokken zijn bij het ontwerp van dit gebied. Met deze interviews als basis wordt een script worden geschreven voor een film op locatie.