Now is the Time

Kunst & Theorie in de 21e eeuw

Met de aanslag op het World Trade Center in New York werd de twintigste eeuw definitief afgesloten en was het nieuwe millennium een feit. Deze gewelddadige overgang gaf aanleiding tot herbezinning op het postideologische tijdperk en het anything goes van de voorgaande jaren. Hevige kritiek op het globaliseringsproces - zeker na de de wereldwijde financiele crisis van vorig jaar; de terugkeer van religie op het maatschappelijke toneel en de hernieuwde interesse in de canon zijn voorbeelden van de veranderende tijdsgeest in het nieuwe millennium. Maar hoe werken deze ontwikkelingen door in de beeldende kunst en hoe zijn deze kunsttheoretisch van betekenis voorzien?

Now is the Time: Kunst & Theorie in de 21e eeuw geeft aan de hand van zeven thema's inzicht in de wijze waarop deze nieuwe tendensen nauw zijn verweven met de hedendaagse kunstpraktijk en het denken over kunst. Door deze thematische samenhang worden de complexe uitdagingen voor de kunstbeschouwing in het huidige tijdsgewricht overzichtelijk gepositioneerd. Vijf thema's - 9/11, religie, globalisering, canon en media - bieden zicht op de gevoeligheden in de hedendaagse maatschappij en de gevolgen daarvan voor de kunst en het denken over kunst. De thema's design en Romantiek daarentegen nemen ontwikkelingen in de kunst en cultuur als uitgangspunt om te reflecteren op de maatschappelijke uitdagingen van dit moment.

De essaybundel Now is the Time verschijnt naar aanleiding van de gelijknamige, succesvolle lezingen- en debatreeks die plaatsvond in Amsterdam van oktober 2008 t/m januari 2009, en is mede mogelijk gemaakt dankzij de genereuze bijderagen van het Fonds BKVK, de Mondriaan Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Nederlandse editie is mogelijk gemaakt door steun van het Fonds BKVB. Now is the Time is een samenwerkingsverband tussen Stedelijk Museum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, W139, SMBA en Metropolis M.

Redactie: Jelle Bouwhuis, Ingrid Commandeur, Gijs Frieling, Domeniek Ruyters, Margriet Schavemaker, Christel Vesters

Coördinerend redacteur: Christel Vesters

Auteurs: Terry Eagleton, Boris Groys, Hou Hanru, Jörg Heiser, Laura U. Marks, W.J.T. Mitchell, Jos de Mul, Robert S. Nelson, Ruth Noack, Rick Poynor, Kaja Silverman, Sean Snyder, Julian Stallabrass, Camiel van Winkel


Paperback | Geïllustreerd (z/w) | 192 pagina’s | Formaat: 17 x 24 cm

Nederlandse editie | ISBN 978-90-5662-712-6 | € 24,95

Engelse editie | ISBN 978-90-5662-721-8 | € 29,95

Vormgeving: Janna en Hilde Meeus

Om een exemplaar van de publicatie te bestellen (Nederlands of Engels) ga naar: www.naipublishers.nl/nowisthetime