About it

about-it-invitation.pdf (20 Kb)

14 november - 16 november 2014

Opening en boekpresentatie: vrijdag 14 november, 19:00 - 21:00 uur

Deelnemers: Anastasija Pandilovska, Annemiek Geel, Baha Görkem Yalim, Bastien Gachet, Brenda Guesnet, Céline Hürzeler, Chi Nguyen, Deborah Schrijvers, Florian Jomain, Freja Kirchheiner, Giulia Crispiani, Kristian Mølberg Meyer, Laura Dima, Lenneke Vos, Maïa Wolf, Rosanne van der Voet, Sofia Dupon, Tiemen Wind.

Curator: Arnisa Zeqo

About it is de titel van zowel de publicatie als de expositie van de eindresultaten van het ART and RESEARCH honoursprogramma 2013/2014. Het omvat het werk van een groep van 18 studenten van de UvA, VU, en de Gerrit Rietveld Academie. Het doel van dit 14-maanden durende extra-curriculaire honoursprogramma is het bieden van een brede interdisciplinaire kijk op kunst en onderzoek, waarbij de studenten worden gewezen op de correlaties, overlappingen en verrijkingen tussen wetenschappelijk en artistiek onderzoek. Zodoende worden de studenten zowel aangemoedigd om onconventionele onderzoeksmethoden te ontwikkelen, als innovatieve vormen te vinden om de resultaten daarvan te presenteren.

Dit jaar hebben de studenten vanuit het overkoepelende thema 'Inner/Outer Transitions (of Being)' subthema's gekozen om die gedurende het programma in vier kleinere, multidisciplinaire groepen uit te werken. De deelnemende studenten hebben nauw samengewerkt, kennis en vaardigheden uitgewisseld, hun persoonlijke interesses verder uitgediept, en in relatie tot hun subthema's een gemeenschappelijke basis en methode ontwikkeld. Deze subthema's hebben zich ontvouwen vanuit reflecties op symbolisme, fetisjisme, de dood en tijdsduur - concepten die zijn onderzocht door middel van tekstuele, visuele en performatieve experimenten.

Om dieper op hun onderzoek in te gaan en dit met gasten te delen, zullen op zaterdag 15 november 2014 tussen 12:00 en 16:30 uur een viertal salons plaatsvinden in SMBA, voor ieder project een.

Meer informatie: www.artandresearch.nl