Giantbum

Nathaniel Mellors

30 mei - 12 juli 2009

smba-newsletter-110.pdf (873 Kb)

30 mei - 12 juli 2009

Opening: vrijdag 29 mei van 17:00 tot 19:00

In zijn eerste solotentoonstelling in Nederland presenteert Nathaniel Mellors (GB, 1974) de grote installatie Giantbum. Het werk ging eerder dit jaar in première in de door Nicolas Bourriaud samengestelde expositie 'Altermodern' in Tate Britain in Londen. Speciaal voor de tentoonstelling in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam heeft Mellors de installatie verder uitgebreid.

Mellors neemt de taal, het belangrijkste gegeven voor ons sociale verkeer, als aanleiding voor een visueel spektakel waarin de beschouwer door verschillende fases van een script wordt geleid. Dit even theatrale als absurdistische script gaat over een expeditie in het jaar 1213. Een groep uitgehongerde ontdekkingsreizigers is verdwaald in het lichaam van een reus. Ze sturen hun spirituele leider, The Father, er op uit om een uitweg uit de ingewanden te vinden. Hij keert wedergeboren terug, na zich te hebben overgegeven aan kannibalisme en poep-eten. Hij recyclet zichzelf en wordt oneindig, een soort God, wat tot bespiegelingen leidt over zijn ontologische situatie en de situatie van de groep.

Het gehele verhaal komt tot stand in een opeenvolging van woordspelingen, humor en gefragmenteerde dialogen, waarbinnen een realistisch begrip van de voorgestelde zaken langzaam afbrokkelt. Zowel de protagonisten van het stuk als de linguïstische structuur waarin Mellors hen laat bevinden, worden zelfverwijzend.

Twee versies, of fases, van het script zijn gevat in twee verschillende videoregistraties: een toneelversie, uitgevoerd en gefilmd in een lege theaterzaal, en de 'making of'-versie die in een leegstaand schoolgebouw is opgenomen. In deze twee uitvoeringen wordt de mogelijkheid van taal om te refereren aan een externe werkelijkheid steeds verder ondermijnd. Het gevoel van destabilisering geldt ook voor de ruimtelijke structuur van de installatie waarin de bezoeker zich bevindt. De route door het pikdonkere gangenstelsel met de twee films eindigt in een dagverlichte zaal waar mechanisch bewegende hoofden, gemodelleerd naar een van de spelers in het stuk, een nieuwe fase van het script vertegenwoordigen en onder meer in koor "Freedom" zingen, juist op het moment dat er geen uitweg meer lijkt te zijn.

Mellors betrekt zijn inspiratie in de eerste plaats van films als Salò (Pasolini, 1975) en tal van science-fiction-klassiekers, maar het gaat hem ook om de hedendaagse context waarin manipulatie door middel van taal - door politici, spindoctors, de media - onontkoombaar is. Om eens wat steekwoorden uit het nieuws van de afgelopen tijd te noemen: 'crash', 'crisis', 'pandemie' - allemaal dramatische termen voor zaken die door de lezer nauwelijks als zodanig feitelijk beleefd of gevoeld worden. Taal creëert een wereld op zich, een rijkdom en tegelijkertijd een tekortkoming, die Mellors op nauwkeurige wijze formeel tracht te duiden.

In Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is aan Giantbum een extra hoofdstuk toegevoegd: The Preface. Deze bestaat uit een acterende sculptuur die meent het auteursrecht van de installatie op te kunnen eisen en deze 'uit te kunnen leggen', inclusief zijn eigen positie daarin, op kritische en filosofische wijze via een aantal 'demonstraties'. Het beeld wijst op verschillende tekeningen, grafieken, emblemen en plastieken gemaakt van kolen en slijm. Het probeert zijn observaties een stem te geven: de diagrammen en plastieken zijn gedachtebeelden en de slijmerige sculpturen staan model voor het universum en vertegenwoordigen een god voor alle geloven. Dit scenario reageert mede op het moment dat de tentoonstelling plaatsvindt, namelijk tijdens het Amsterdamse festival 'My Name is Spinoza' waar ook SMBA aan deelneemt.

Nathaniel Mellors studeerde aan de Ruskin School of Drawing and Fine Art, Oxford University en aan de Royal College of Art in Londen. Onlangs sloot hij zijn residency af aan de Rijksakademie in Amsterdam. Giantbum was recentelijk te zien in de tentoonstelling 'Altermodern' in Tate Britain en in Centro Cultural Montehermoso in Vitoria-Gasteiz. Mellors maakt dit jaar deel uit van het New Forest Pavilion op de Biënniale van Venetië en Contour, de biënnale voor videokunst in Mechelen. De Hallen in Haarlem heeft werk van Mellors in de collectie.

Bij de tentoonstelling verschijnt de gratis SMBA Nieuwsbrief (NL/EN). Hierin is onder meer een interview van Nicolas Bourriaud met Mellors opgenomen, waarin de kunstenaar vertelt over zijn beweegredenen achter Giantbum. John C. Welchman, Professor Moderne Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van California, schreef speciaal voor de nieuwsbrief een essay als reactie op Giantbum in the vorm van een abecedarium.

De tentoonstelling loopt van 30 mei tot en met 12 juli 2009.

Meer informatie en beeldmateriaal: mail@smba.nl of 020-4220471

Giantbum is mede geproduceerd door:

A Foundation

Grizedale Arts

Arts Council England, South East

Centro Cultural Montehermoso Kulturunea

Leeds Metropolitan University

Matt's Gallery, London

Rijksakademie van beeldende kunsten

Lombard-Freid Projects

Preface is mede geproduceerd door Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Bouwkunst en Vormgeving

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

Open: dinsdag t/m zondag 11-17 uur

Entree gratis

www.spinozamanifestatie.nl