Object, The Undeniable Success Of Operations

Mariana Castillo Deball, Luca Frei, Dan Graham, Alexander Gutke, Benoit Maire, Adam Pendleton, Falke Pisano, Reto Pulfer, Anna Winteler, Charlotte Moth

smba-newsletter-104.pdf (580 Kb)

25 mei ? 6 juli

Opening: Zaterdag 24 mei 17-19 uur


Monografische presentaties impliceren vaak een zelfreflectief moment; een moment waarin het artistieke proces van een kunstenaar even wordt bevroren en ter onderzoek wordt aangeboden. De tentoonstelling ?Object, The Undeniable Success of Operations? is geënt op dat gegeven. Aan de basis van de expositie lag de wens om een monografische presentatie te maken van het werk van Falke Pisano (Amsterdam, 1978). Haar lezingperformances, sculpturen, publicaties en video?s bevinden zich in de abstracte ruimte tussen taal en object; in een proces waarin die twee via een indirecte aanwezigheid van de kunstenaar continu in een afhankelijke en dus fluctuerende relatie tot elkaar worden gebracht. In ?Object, The Undeniable Success of Operations? staat dat werk op zijn beurt weer in dialoog met dat van negen andere kunstenaars die de relativiteit van taal en object en de positie van de kunstenaar en de beschouwer daarin onderzoeken. Hun werk belicht niet alleen Pisano?s huidige artistieke positie maar provoceert deze ook door daar andere mogelijkheden en alternatieven voor aan te reiken -- en aldus het permanent vliedende karakter ervan te onderschrijven

De tentoonstelling is samengesteld door Falke Pisano zelf in samenwerking met curator Krist Gruijthuijsen.

Het centrale werk in de tentoonstelling is Pisano’s installatie Object and Disintegration: The Object of Three. Het is een sculptuur/module waarop drie video’s worden geprojecteerd. Het werk geeft een verslag van een mogelijke disintegratie van een object vanuit verschillende perspectieven, onder andere die van de kunstenaar en de beschouwer. Het proces van disintegratie gaat gepaard met een verlies aan autonomie van de beschouwer die het proces in gang heeft gezet.

Het werk Screen (Parabolic Reflector) bestaat uit witte rechthoekige elementen met een spiegelend oppervlak dat een hangende sculptuur reflecteert. Het scherm is losjes gebaseerd op een kamerscherm van vormgevingspionier Eileen Gray. De hangende sculptuur L’objet complet (The undeniable success of operations) is op zijn beurt een herhaling van de vormen die te zien zijn in ingelijste foto’s van driedimensionale collages en onvoltooide works in progress zoals ze ooit in Pisano’s atelier waren te zien; deze vormen zijn weer afkomstig uit foto’s van nooit voltooide projecten uit vroegere ateliersituaties. Deze constructies verhouden zich dus zowel tot huidig als tot toekomstig werk, terwijl hun status van ‘falen’ paradoxaal genoeg op stimulerende wijze zowel wordt aangesproken als volkomen genegeerd.

De verschillende elementen zoals constructie en deconstructie in relatie tot taal, objecten en de positie van de kunstenaar en de beschouwer komen op verschillende manieren aan de orde in de werken van Mariana Castillo Deball, Luca Frei, Alexander Gutke, Benoît Maire, Charlotte Moth, Adam Pendleton en Reto Pulfer. Van Anna Winteler is een historisch, zelden eerder vertoond werk te zien, de videoregistratie Holzperformance uit 1981-82. Van Dan Graham wordt in de tentoonstelling de video Pavilions (1999) vertoond, die een overzicht geeft van de sculpturale de glazen paviljoens en de intenties waarmee de kunstenaar die de afgelopen 30 jaar heeft gebouwd.

Falke Pisano (Amsterdam, 1978) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en was in 2005/2006 researcher aan de Jan van Eyck Academie, Maastricht. Ze exposeerde onder meer in de tentoonstelling van gemeenteaankopen Amsterdam ‘Just in Time’ in het Stedelijk Museum in 2006 en onlangs onder meer in de Lisson Gallery, Londen (2006); Ellen de Bruijne Projects in Amsterdam (2007, solo) en Galerie Balice Hertling, Parijs (2008, solo). Ze neemt tevens deel aan de huidige Berlin Biënnale met een performance in het avondprogramma.

Bij de tentoonstelling verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 104 met teksten van Krist Gruijthuijsen en Falke Pisano (NL/Eng). Deze Nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling.

De tentoonstelling wordt financieel ondersteund door Pro Helvetia