Resolution 827

smba-nieuwsbrief-141.pdf (400 Kb)

18 april t/m 31 mei 2015
Opening: zaterdag 18 april, 17.00– 19.00 uur

Met: Kristina Benjocki, Lana Cmajcanin en Adela Jušic, Anna Dasovic, Doplgenger, Saša Karalic, Vladimir Miladinovic, Quenton Miller, Charles van Otterdijk, Nikola Radic Lucati

*Voorafgaand aan de opening, om 15:30u, organiseert SMBA een paneldiscussie met het merendeel van de deelnemende kunstenaars

‘Resolution 827’ is het resultaat van een samenwerking tussen Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en het Museum of Contemporary Art, Belgrado, in het kader van Global Collaborations. De titel ‘Resolution 827’ verwijst naar de VN-resolutie die onder meer zorgde voor de oprichting van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het uitgangspunt van de tentoonstelling is om vormen van gemeenschappelijkheid te vinden tussen de samenlevingen van Servië, andere republieken van het voormalige Joegoslavië, en Nederland, en om debat mogelijk te maken over gedeelde pijnpunten. Een daarvan is het drama van Srebrenica, dat onderworpen is aan onderzoek door het Joegoslavië-tribunaal.

De kunstenaars in deze tentoonstelling nemen vragen over verantwoordelijkheid binnen elk van de bovenstaande samenlevingen onder de loep. Hun bijdragen gaan onder meer over hoe we de gruwelijkheden kunnen begrijpen door middel van beeld en geluid afkomstig uit het archief van het Joegoslavië-tribunaal. De werken van deze kunstenaars wijzen op een gebrek aan publiek debat met betrekking tot kwesties die van groot belang zijn in onze samenlevingen, zoals de besluitvaardigheid tot agressie en etnische zuivering in het geval van voormalig Joegoslavië en de politiek van ‘afschrikking door aanwezigheid’ in het geval van Nederland. Door deze onderwerpen bloot te leggen, die specifiek bij de samenlevingen in kwestie lijken te horen, en weerklank bij elkaar vinden, kunnen we reflecteren op het universele potentieel van sociale en politieke taboes.

Bovendien dringt de vraag zich op wat de economische en politieke dynamiek inhoudt in de landen van het voormalig Joegoslavië, nu deze midden in het proces van ‘normalisatie’ zitten maar niet de capaciteiten of wil bezitten om pijnpunten uit het recente verleden op te lossen. En heeft Nederland wellicht ook een rol in dit proces?

Deze tentoonstelling beoogt op deze vragen te reflecteren door middel van onderzoeksprojecten die oorzaken en gevolgen onderzoeken zonder oordelen te vellen en zonder een neerbuigende, belerende of beschuldigende houding aan te nemen. Integendeel, deze projecten openen een niche, hoe klein ook, voor een publiek debat over thema's die zelfs na ruim twintig jaar geen resolutie of oplossing kennen.

Stedelijk Museum en Museum of Contemporary Art, Belgrado werkten al eerder samen in 2004, na het einde van het tijdperk van Miloševic in 2000, toen een nieuw beleid van internationalisering van de programma’s een prioriteit van MoCA werd. In 2004, toen het Stedelijk aan een lange periode van renovatie was begonnen, presenteerde het MoCA een tentoonstelling van hoogtepunten van de hedendaagse kunstcollectie van het Stedelijk. Kort hierna ging ook het MoCA dicht voor renovatie, en hoewel de werkzaamheden voortdurend werden uitgesteld, staat de heropening nu dan toch gepland voor oktober dit jaar. De Salon, de projectruimte van MoCA, is ondertussen op dezelfde wijze blijven functioneren als SMBA in relatie tot het Stedelijk. De Salon was ook de locatie waar kortgeleden de SMBA tentoonstelling ‘Zachary Formwalt - Three Exchanges’ plaatsvond. De huidige groepstentoonstelling ‘Resolution 827’ kan gezien worden als een tweede stap in de samenwerking tussen beide instituties. Deze keer beoogden we een samenwerking die maatschappelijk relevante kwesties voor zowel Belgrado als voor ex-Joegoslavië en Nederland weergeeft.

______________________________________

Bij de tentoonstelling verschijnt een Global Collaborations editie van de SMBA nieuwsbrief met een introductie van het team van curatoren, Zoran Eric (MoCA, Belgrade), Jelle Bouwhuis en Joram Kraaijeveld (SMBA); een speciaal essay van Zoran Eri? en teksten over de deelnemende kunstenaars.

______________________________________

Public Program

Resolution 827 – Dialogues

Donderdag 23 april, 19:00 – 21:30 uur.

Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam

In het kader van 'Resolution 827' vindt er een paneldiscussie plaats in de het Stedelijk Museum op donderdag 23 april. Deze paneldiscussie brengt kunstenaars, theoretici en curatoren bij elkaar om te reflecteren op artistieke manieren van omgaan met traumatische geschiedenissen en hun samenhangende visuele beelden. Wat kan de rol van kunst zijn, en de positie van waaruit een kunstenaar kan spreken over de (on)mogelijkheden van het vinden van een oplossing voor een traumatisch conflict, zoals het conflict dat leidde tot het uiteenvallen van Joegoslavië? Deelnemers zijn: Damir Arsenijevic (De Montfort University, Leicester), Zoran Eri? (MoCA, Belgrado), Jason File (kunstenaar en openbaar aanklager voor oorlogsmisdrijven), en Milica Tomic (kunstenaar en een van de oprichters van Monument Group en Four Faces of Omarska Group). De discussie wordt geleid door Arno van Roosmalen (Stroom, See You in The Hague).

______________________________________

Global Collaborations is een driejarig project dat ernaar streeft om een weloverwogen en evenwichtig overzicht te geven van hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. Het is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinstellingen over de hele wereld en omvat tentoonstellingen, publicaties, evenementen en een online platform. Het programma vindt plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de projectruimte van het Stedelijk. Global Collaborations duurt tot eind 2015 en is opgericht door Jelle Bouwhuis, hoofd van SMBA en projectcurator Kerstin Winking.

______________________________________

Global Collaborations wordt genereus ondersteund door het Mondriaan Fonds en Stichting Ammodo.