Time, Trade & Travel

Bernard Akoi-Jackson, Dorothy Akpene Amenuke, Serge Clottey, Zachary Formwalt, Iris Kensmil, Aukje Koks, Navid Nuur, Jeremiah Quarshie, kari-kacha seid’ou en Katarina Zdjelar.

smba-newsletter-129.pdf (936 Kb)

25 augustus - 21 oktober 2012

Bernard Akoi-Jackson, Dorothy Akpene Amenuke, Serge Clottey, Zachary Formwalt, Iris Kensmil, Aukje Koks, Navid Nuur, Jeremiah Quarshie, kari-kacha seid’ou en Katarina Zdjelar.

In samenwerking met de Nubuke Foundation, Accra (Ghana)

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam presenteert de tentoonstelling Time, Trade & Travel. Deze tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking met de Nubuke Foundations in Accra, Ghana, waar de expositie later naar toe zal reizen. Time, Trade & Travel is een collectieve onderneming waarbij de gedeelde geschiedenis van Ghana en Nederland wordt onderzocht gedurende verschillende eeuwen, onder verschillende economische systemen en geopolitieke indelingen van de wereld. De expositie buigt zich expliciet over aspecten van mondialisering en transnationalisme die in het domein van hedendaagse kunst tot uiting komen.

Met de veelomvattende titel ‘Time, Trade & Travel’ benadrukken de curatoren dat deze tentoonstellingen zich richt op de complexe aspecten van het door kapitalisme gestimuleerde wereldwijde (handels)verkeer en de invloed daarvan op het leven en de kunst. Time, Trade & Travel stuurt de deelnemende kunstenaars op onderzoek uit naar historische ontmoetingen tussen Europeanen en Afrikanen, waarbij het accent ligt op de handel en de daaruit voortkomende culturele uitwisseling. Vanuit gedeeld en persoonlijk perspectief onderzoeken zij de hedendaagse gevolgen van de economi¬sche en culturele relaties uit het verleden. De tentoonstel¬ling fungeert als een platform voor hun artistieke onderzoek naar de prekoloniale handel, de koloniale erfenis en de nog immer aanwezige sporen van het imperialisme die karakteristiek zijn voor hedendaagse processen van mondialisering. Om te beginnen kunnen we bogen op de eeuwenoude relaties tus¬sen Nederland en het huidige Ghana, een verbintenis die in 2004 officieel bekrachtigd werd met een ‘overeenkomst tot samenwerking’ door de gemeentebesturen van Amsterdam en Accra.

Klik hier voor overzichten van de tentoonstelling.Na een algemene oriëntatie op deze historisch rijke relatie hebben acht van de tien deelnemende kunstenaars afgelopen voorjaar een bezoek afgelegd aan hun zusterstad. Deze uitwisseling gaf hen de kans om een indruk te krijgen van de werkomgevingen van de respectievelijke instituten en kunste¬naars, en om bewust te worden van hun culturele, economi¬sche, sociale en historische contexten. Bovendien bood dit project de mogelijkheid om te leren van het uitwisselings¬proces en de daaruit voortvloeiende discussies, alsook de vele hindernissen die genomen moesten worden. De tentoonstelling is een manier om dit proces te presenteren aan het publiek in zowel Nederland als in Ghana. Time, Trade & Travel is van 25 november 2012 tot 3 februari 2013 te zien in de Nubuke Foundation.

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide SMBA Nieuwsbrief (Nederlands/Engels) die ook online gepubliceerd wordt. Naast een introductie van de curatoren op het project bevat deze Nieuwsbrief uitgebreide beschrijvingen van het werk van de deelnemende kunstenaars. Ook is er een bijdrage in opgenomen over het werk en docentschap van kari-kacha seid’ou, docent aan het College of Art in Kumasi, door antropoloog Dr. Rhoda Woets. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de moderne kunst in Ghana.

Curatoren:

Jelle Bouwhuis and Kerstin Winking (Stedelijk Museum Bureau Amsterdam)

Kofi Setordji and Odile Tevie (Nubuke Foundation)

Time, Trade & Travel is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, HIVOS en SNS REAAL Fonds.

De tentoonstelling is onderdeel van Project ‘1975’ van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Voor meer informatie over beide organiserende instellingen:

wwww.smba.nl

www.nubukefoundation.org