Zachary Formwalt - Three Exchanges

smba-newsletter-139.pdf (518 Kb)

27 november 2014 - 25 januari 2015

Opening: donderdag 27 november, 17:00 - 19:30 uur

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam presenteert de solotentoonstelling Zachary Formwalt - Three Exchanges. In drie recente video-installaties richt Zachary Formwalt zich op de architectuur van de nieuwe, door OMA ontworpen aandelenbeurs van Shenzhen en de Beurs van Berlage in Amsterdam. In de drie installaties diept Formwalt een fundamentele kwestie uit rondom het financiële kapitalisme: terwijl financiële transacties en derivaten onze economie steeds meer lijken te bepalen, met gevolgen die overal in de maatschappij voelbaar zijn, is de handel zelf steeds meer op afstand geraakt en zelfs onbereikbaar geworden voor iedere vorm van menselijk contact. De architectuur van de beurzen in Shenzen en Amsterdam is het startpunt van een onderzoek naar de beperkingen in het visualiseren van de speculatieve economie en naar de relaties tussen kapitalisme en beeldproductie.

Zachary Formwalt – Three Exchanges in SMBA is de derde tentoonstelling in het Global Collaborations programma van het Stedelijk Museum. De tentoonstelling reist in januari 2015 door naar het Museum of Contemporary Art in Belgrado.

In de oudste van de drie installaties, Unsupported Transit (2011), observeert Formwalt de bouwplaats en bouwwerkzaamheden aan de buitenkant van de nieuwe beurs in de Chinese stad Shenzhen, die ontworpen werd door Rem Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture. Shenzhen heeft een speciale status als economische zone waarin de markt vrij spel heeft. De video In Light of the Arc (2013) registreert de materialisatie van dit beursgebouw dat, paradoxaal genoeg, gemarkeerd wordt door toenemende abstractie. Nu de effectenhandel volledig wordt gedomineerd door informatietechnologie en ingewikkelde, computergestuurde algoritmes, heeft de beursvloer met zijn iconische gouden bel slechts nog een ceremoniële rol. In de derde installatie, die dit jaar werd gerealiseerd, richt Formwalt zijn camera op de Amsterdamse beurs van 1903, gebouwd door de socialistische architect H.P. Berlage. Hoe kon Berlage, die bekend stond om zijn sociale woningbouw voor Amsterdamse arbeiders, zijn idealisme rijmen met deze opdracht om het paleis van het kapitalisme te ontwerpen?

Formwalts werk is vooral actueel sinds de wereldwijde kredietcrisis van 2007 en de gevolgen daarvan op onze economie en sociale leven. Een belangrijk en terugkerend probleem in zijn werk is dat de materiële uitkomsten van economische en sociale processen, zoals architecturale constructies, weliswaar gedocumenteerd en gevisualiseerd kunnen worden, maar dat de financiële onderliggende processen die hieraan ten grondslag liggen, ongrijpbaar zijn. Zijn fotografie en video-installaties worden begeleid door een voice-over, om zo op een wezenlijke manier in te gaan op de complexe relaties tussen geschiedenis, kapitalisme en beeldproductie. Door beeld en geluid naast elkaar te zetten demonstreert Formwalt dat geschiedenis, in zeker zin overeenkomstig met de financiële handel, onwerkelijk en bijna transparant blijkt te zijn; ook al kunnen bepaalde gevolgen door de lens geobserveerd en getoond worden.

______________________________________

Zachary Formwalt – Three Exchanges verschijnt een SMBA Nieuwsbrief met daarin een introductie door Jelle Bouwhuis, hoofd SMBA. De nieuwsbrief is tweetalig (Nederlands/Engels) en gratis verkrijgbaar tijdens de tentoonstelling en als PDF document op de SMBA website. Gelijktijdig met de tentoonstelling in MoCAB verschijnt de publicatie Zachary Formwalt – Three Exchanges. Deze bevat bijdragen van Jelle Bouwhuis en Zoran Eric (hoofdcurator MoCAB), Dr. Eric de Bruyn (kunsthistoricus en mediatheoreticus, docent aan de Universiteit Leiden) en Joshua Simon (directeur van Museums of Bat Yam, Israel). Ook bevat het onderzoeksmateriaal zoals teksten en foto’s die gebruikt werden in de context van de drie video-installaties.

______________________________________

Debat ‘Kunst, Kapitaal en de Avant-Garde’ in De Balie, Amsterdam

In het kader van de tentoonstelling in SMBA vindt er een debat plaats in De Balie op zaterdag 29 november, in samenwerking met Amsterdam Art Weekend. Deelnemers zullen zijn: Olav Velthuis, Beatrix Ruf, Zachary Formwalt en Matthew Slotover. Defne Ayas is moderator van het programma. Meer informatie:
debalie.nl (dit debat zal plaatsvinden in het Engels) ______________________________________

Zachary Formwalt (1979, Georgia, V.S.) studeerde aan het School of the Art Institute in Chicago en aan Northwestern University, Evanston, Illinois. In 2008 en 2009 verbleef hij aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij had solotentoonstellingen in de Kunsthalle Basel (2009), ar/ge kunst Galerie Museum in Bolzano (2011), Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht (2010) en Kiosk, Gent (2013). Hij participeerde in groepstentoonstellingen zoals ‘Monumentalism’ in het Stedelijk Museum Amsterdam (2010), ‘End of Money’ in Witte de With, Rotterdam (2011), ‘Homo Economicus’ in Cabinet Gallery, Londen (2012) en in Steirischer Herbst, Graz: ‘Liquid Assets’(2013). Zijn werk maakt onderdeel uit van verschillende collecties, zoals het Nederlands Fotomuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam.

______________________________________

Global Collaborations is een driejarig project dat ernaar streeft om een weloverwogen en evenwichtig overzicht te geven van hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. Het is gebaseerd op samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinstellingen over de hele wereld en omvat tentoonstellingen, publicaties, evenementen en een online platform. Het programma vindt plaats in het Stedelijk Museum en het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de projectruimte van het Stedelijk. Global Collaborations duurt tot eind 2015 en is opgericht door Jelle Bouwhuis, hoofd van SMBA en projectcurator Kerstin Winking.

______________________________________

Global Collaborations / Zachary Formwalt – Three Exchanges wordt genereus ondersteund door Stichting Ammodo en het Mondriaan Fonds en wordt mede mogelijk gemaakt door aanvullende ondersteuning van Outset NL en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.