Identity bluffs

Sara Blokland, Bruno Boudjelal, Mahmoud Khaled, Lucia Nimcova, Nii Obodai

12 februari - 27 maart 2011

smba-newsletter-120.pdf (970 Kb)

Opening: 12 februari van 17:00 - 19:00

‘Identity bluffs’ is de tweede tentoonstelling in het kader van Project 1975 in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. De foto- en videowerken in deze groepsexpositie zijn het resultaat van een artistieke praktijk die rechtstreeks in verbinding staat met de globalisering en daaraan verbonden migratieprocessen.


Klik hier voor overzichten van de tentoonstelling.

De verhoogde mobiliteit van informatie en van mensen in de huidige tijd wijzigt niet alleen ons beeld van de wereld, maar zorgt ook voor veranderingen in de manier waarop mensen een beeld vormen van zichzelf en anderen. ‘Identity Bluffs’ getuigt van de interesse in deze zich voortdurend ontwikkelende identiteitsvorming. De kunstenaars in de tentoonstelling presenteren veelgelaagde (zelf-)portretten van individuen die opgroeiden in Europa of Afrika. De politiek is vaak verdeeld als het gaat om formuleren van passende antwoorden op migratievraagstukken. Koloniaal gedachtegoed dat de ene mens vanwege zijn etnische achtergrond onderscheidt van de andere, blijkt nog steeds schering en inslag. Deze tentoonstelling ondermijnt de fantasieën waarin groepen en individuen worden gereduceerd tot bepaalde types. Tegelijk functioneert zij als een platform voor genuanceerde en rijk geschakeerde perspectieven op de complexiteit van het leven in een postkoloniale toestand.

De video-installatie Disquiet Days van Bruno Boudjelal is een compilatie van foto’s die de kunstenaar op zijn reizen door Algerije, het land van zijn vader, in een periode van tien jaar heeft gemaakt. Met zijn camera tekent Boudjelal unieke visies op van het leven in de stad en op het land, vaak in kleurschakeringen die doen denken aan vroeg expressionistische schilderijen. De video This Show is My Business van Mahmoud Khaled bestaat uit een interview met een mannelijke, in Londen levende buikdanser, die vertelt over zijn artistieke praktijk in een culturele omgeving waarin oriëntaalse dans niet als een hoog ontwikkelde vorm van cultuur wordt gezien.

Een ander hoogtepunt is de installatie Home van Sara Blokland. Deze fotografische ontleding van huizen in Amsterdam resulteerde in een complexe installatie van video’s en foto’s die ofwel door de kunstenaar zelf zijn gemaakt, of door haar gevonden in Amsterdamse archieven. Het werk 1966, een serie foto’s van Nii Obodai, poogt het vrijheidsideaal dat in de jaren ‘50 de Ghanese onafhankelijkheidsstrijd inspireerde en in 1966 een stille dood stierf door een staatsgreep, nieuw leven in te blazen. Voor haar nieuwe werk African Thunderstorm vroeg Lucia Nimcova aan kunstenaars in Kenia het bekende gedicht An African Thunderstorm van David Rubadiri te ‘vertalen’ naar pictogrammen op stempels. Deze liggen in de installatie in SMBA klaar om door de tentoonstellingsbezoeker gebruikt te worden voor het bestempelen van een boek met daarin een brisant interview met een NGO-medewerker. De bezoeker mag het boek meenemen om dit stuk bij gelegenheid te (her)lezen.


IN GESPREK

Woensdag 16 maart, 19:30 uur

Sara Blokland in gesprek met Chris Keulemans

Sara Blokland vertelt over haar oeuvre en besteedt daarbij onder andere aandacht aan het werk Home (2004) dat momenteelin SMBA is tentoongesteld. Tijdens het gesprek plaatst zij dit werk in een breder kader van eerdere en latere producties zoals Linda (2006), een werk dat gaat over de zus van Blok- land, een popster. Als kunstenaar werkt Blokland voornamelijk met fo- tografie. Zij reflecteert daarbij op de complexe relatie van dat medium tot het geschiedenis van individuen, het concept van de familie en cultureel erfgoed. Blokland wordt geïnterviewd door Chris Keulemans.

Chris Keulemans (1960, Tunesië) was in de jaren 90 directeur van De Balie in Amsterdam. Daarna reisde hij als schrijver en journalist, altijd geïnteresseerd in kunst in crisisge- bieden, naar o.a. Jakarta, Beirut, New Orleans, Prishtina, Sofia, Algiers en Ramallah. Nu is hij initiatiefnemer en artistiek directeur van de Tolhuis- tuin, een nieuw kunstencentrum in Amsterdam Noord, dat in oktober opent.