Lard Buurman – Africa Junctions

12 april - 3 mei 2014

NB. Locatie: Looiersgracht 60, Amsterdam Openingstijden: wo t/m zo 12:00 - 20:00 uur

Opening op Looiersgracht 60: vrijdag 11 april, 17:00 - 20:00 uur

Met trots presenteert Stedelijk Museum Bureau Amsterdam in samenwerking met de nieuwe projectruimte voor kunst, design en architectuur aan de Looiersgracht 60 de tentoonstelling Africa Junctions. De tentoonstelling bestaat uit het fotografisch project van Lard Buurman (*1969, Nederland) dat hij in 2008 is begonnen over Afrikaanse steden. Nu, zes jaar later wordt dit project, dat 14 Afrikaanse steden zonder dramatiek of geweld toont, afgerond en bekroond met de publicatie Africa Junctions. Capturing the City, uitgegeven door HatjeCantz Verlag, inclusief drie essays van belangwekkende auteurs uit Senegal, Nigeria en Zuid-Afrika.

Africa Junctions

Voor Africa Junctions bezocht Lard Buurman in zes jaar tijd veertien steden in twaalf landen op het Afrikaanse continent. Buurman’s interesse gaat uit naar het alledaagse straatbeeld van de stad: naar haar inwoners, naar hun leven en het gebruik van de publieke ruimte. Het menselijk lichaam, de bewegingen van individuen en groepen creëren steeds een choreografie in Buurman’s stedelijke fotografische portretten. Hij is daarbij niet alleen de portrettist van het stedelijke moment, maar ook de regisseur ervan door het beeld zorgvuldig te componeren. Buurman laat daardoor de beweging van de stad voelen in stilstaand beeld en maakt deze tot metafoor voor de veranderlijkheid en flexibiliteit van de stad en haar bewoners.

Normale steden

Afrikaanse steden zijn complexe steden: ze zijn overvol, chaotisch en grotendeels ongepland gegroeid vanuit de periferie. In onze westerse ogen zijn ze al snel gevaarlijk en disfunctioneel. Lard Buurman toont de Afrikaanse stad echter in zijn ware aard: als een ‘normale’ stad, zonder dramatiek of geweld. Het gewone leven speelt zich hier al improviserend af op straat. Publieke en private ruimtes lopen in elkaar over: een stoep kan ook een straatrestaurant zijn of een winkel, een file betekent oponthoud voor de één en een lucratief inkomen voor de ander. De stad functioneert.

Filmische fotografie

De foto’s van Lard Buurman werpen niet alleen een andere blik op Afrika, maar ook op het begrip ‘documentaire fotografie’. Buurman bouwt zijn fotografische beelden op uit tientallen verschillende momentopnames vanuit hetzelfde perspectief. Binnen de documentaire fotografie wordt dit nog vaak als een taboe beschouwd, terwijl in de ogen van Buurman elke foto een manipulatie van de werkelijkheid is. Met deze nieuwe, hybride vorm van ‘filmische fotografie’ probeert Buurman de alledaagse werkelijkheid van de plek vast te leggen in plaats van de werkelijkheid van het moment.

Publicatie

Het boek Africa Junctions. Capturing the City bevat ruim tachtig foto’s. Bij de foto’s zijn essays opgenomen van auteurs die reflecteren op de Afrikaanse stad en de werkwijze van Lard Buurman. De bijdragen bestaan uit tekstenvan de Senegalese curator N’GonéFall, de Nigeriaanse auteur Chris Abani, de Zuid-Afrikaanse architect/kunstenaar Alexander Opper en een interview met Lard Buurman door Chris Keulemans. Het boek is vormgegeven door Roosje Klap, onder redactie van Nina Folkersma en wordt uitgegeven door HatjeCantz Verlag.

Op woensdag 23 april wordt het boek gepresenteerd aan het publiek met een debatprogramma. Deelnemers aan dit debat worden later bekend gemaakt.

Organisatie

De tentoonstelling Africa Junctions wordt georganiseerd door SMBA, de projectruimte van Stedelijk Museum Amsterdam, in samenwerking met Looiersgracht 60, een nieuwe projectruimte voor hedendaagse kunst in Amsterdam. De tentoonstelling en de boekpresentatie vinden plaats op de locatie van Looiersgracht 60, Amsterdam.

Curator: Nina Folkersma

Tentoonstellingsontwerp: Hugo Timmermans/Optic

Sateliettentoonstelling

Gelijktijdig met de tentoonstelling in SMBA/Looiersgracht 60, Amsterdam vindt een tentoonstelling plaats van Lard Buurman in CBK ZuidOost, met 6 foto’s in de openbare ruimte van Zuidoost.

www.looiersgracht60.org

[Beeld: Lard Buurman, Ponte Villa du Gamek, Luanda, Angola (2009-2010)]