Susanne Kriemann / Vincent Meessen

smba-newsletter-108.pdf (1.2 Mb)

18 januari t/m 8 maart

Opening: Zaterdag 17 januari, 17 - 19 uur

SMBA trapt het nieuwe jaar af met een tentoonstelling van nieuw werk van Susanne Kriemann en Vincent Meessen. Beide kunstenaars verwijzen hierin naar specifieke onderwerpen uit de geschiedenis die een toonbeeld waren van modernistisch vooruitgangsdenken en de idee van maakbaarheid van de samenleving - in respectievelijk Zweden en India.

Van Susanne Kriemann is de foto-installatie One Time One Million te zien. Vincent Meessen toont de korte videofilm Dear Adviser. Deze werken kwamen onafhankelijk van elkaar tot stand, maar door beide kunstenaars voor één tentoonstelling uit te nodigen, worden zowel hun grote onderlinge verschillen als de soms sterk overeenkomstige aspecten benadrukt. In One Time One Million, geconcipieerd tijdens een residentieperiode in Stockholm, staat het modernistisch gedachtegoed centraal, waarbij technologische vooruitgang, belichaamd door de Hasselblad-fotocamera (het toestel dat de eerste man op de maan vastlegde), gekoppeld is aan de idee van de maakbare samenleving, met als voorbeeld de grootschalige uitbreidingswijken van Stockholm uit de jaren '70. Kriemann neemt de kijker mee in een soort achtbaan van de twintigste eeuw, waar perfectionistische beelden van vogels in de lucht en luchtfoto's van rationeel aangelegde uitbreidingswijken overgaan in die van dode vogels in de depots van een natuurmuseum en onder boerka's gehulde betonstadbewoners.

In Dear Adviser van Vincent Meessen is een ander modernistisch icoon het vertrekpunt: de stad Chandigarh, die door de westerse architect Le Corbusier over een periode van jaren werd ontworpen als de nieuwe hoofdstad van de deelstaat Punjab in in Noord-India. Maar anders dan de architectuurgeschiedenisboeken het soms doen laten lijken, is Chandigarh nooit een eenduidig project geweest. De soms grote leegtes in deze vanaf 1947 in niemandsland gekatapulteerde betonnen stad, de soms vreemde tekens en symbolen die in de architectuur zichtbaar zijn, verraden verschillende architectenhanden en een bewogen lokale politieke context vol etnisch-religieuze conflicten. De vermeende eenduidigheid wordt op haast semantische wijze gedeconstrueerd in Meessens film, 'opgedragen' aan Le Corbusier die zich voor zijn werk aan Chandigarh het liefst als 'adviseur' liet omschrijven.

De werken van Kriemann en Meessen passen bij uitstek in een huidige tendens waarbij kunstenaars het modernisme zijn gaan beschouwen als een historische entiteit. Ze zien met name in de stedenbouw en de architectuur (hoe esthetisch deze soms ook is) hoezeer ideologie, droom en werkelijkheid met elkaar in botsing zijn gekomen. Met hun werk recapituleren ze die geschiedenis niet alleen om deze weer zichtbaar te maken, maar reiken ze ook perspectieven aan waarin ideologische kaders en politieke motieven zijn verdwenen.

Deze tentoonstelling past wat dat betreft in een reeks exposities in SMBA van de afgelopen jaren, van onder anderen Lonnie van Brummelen ('Frontyards and Backyards'), Hala Elkoussy ('Peripheral'), Fischer/El Sani ('The Rise'), Rosa Barba ('They Shine', door het tijdschrift Artforum genoemd als een van beste werken van 2008) en Lucas Lenglet ('A Canary in a Coalmine'). Het is een reeks die hiermee nog niet is afgesloten.

Susanne Kriemann (D, 1972, woont en werkt in Rotterdam en Berlijn) studeerde aan kunstacademies in Stuttgart en Parijs en was in 2004/2005 resident van de Rijksakademie in Amsterdam. Haar werk is onder meer te zien geweest in Kunsthalle Winterthur, Kunstverein Düsseldorf, Tent. (Rotterdam), Berlijn Biënnale 2008 en, momenteel, in de tentoonstelling 'Questioning History' in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. www.susannekriemann.info

Vincent Meessen (VS, 1971, woont en werkt in Brussel) studeerde journalistiek en cultuurbeleid en voltooide de tweedefase kunstopleiding aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Gent in 2005. Recente solotentoonstellingen had hij onder meer in Argos (Brussel) en STUK (Leuven). Hij naam deel aan de Brussel Biënnale in 2008 met het collaboratieve project Potential Estate (vanaf 2006, zie www.potentialestate.org). Hij is daarnaast freelance curator.

Bij de tentoonstelling verschijnt de gratis SMBA Nieuwsbrief nr. 108 met daarin een korte beschouwing van beide werken door Els Roelandt, hoofdredactrice van het Belgische tijdschrift A-Prior.

Boekpresentatie 'One Time One Million'

De opening van de tentoonstelling 'Susanne Kriemann / Vincent Meessen' in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is tevens de presentatie van het boek One Time One Million van Susanne Kriemann. Het is de publicatie bij het gelijknamige werk dat in SMBA wordt getoond. Naast afdrukken van de in de installatie gepresenteerde foto's bevat het boek tekstuele bijdragen van onder anderen Cecilia Widenheim en Dieter Roelstraete en van enkele betrokkenen bij de totstandkoming van het werk. De vormgeving is van NODE, Berlijn.

De uitgave kwam tot stand in samenwerking met ROMA Publications en kreeg nummer 123 in de Roma-reeks.

Meer informatie www.romapublications.org

One Time One Million kwam tot stand mede dankzij de European Cultural Foundation; het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en The Hasselblad Foundation, Göteborg.