RED A.i.R Kunstenaarspresentatie

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam nodigt u uit voor een kunstenaarspresentatie van RED A.i.R., het eenjarige artist-in-residence programma in enkele voormalige bordelen in de binnenstad van Amsterdam.

Locatie: SMBA, Rozengracht 59 in Amsterdam

Datum: dinsdag 17 maart

Tijd: deuren open om 19:30 uur,

aanvang programma om 20:00 uur

Taal: Engels

Toegang: gratis

Sinds eind januari gebruiken 8 kunstenaars enkele voormalige bordelen in de Bergstraat en de Korsjespoortsteeg, in het westelijke deel van het stadscentrum van Amsterdam, als hun atelier. Deze kunstenaars nemen deel aan RED A.i.R., een artist-in-residence programma, waar kunstenaars en andere kunstprofessionals worden uitgenodigd om te reflecteren op de continue relatie tussen de kunstpraktijk en de sociaal-economische ontwikkeling van de stad.

Het evenement van vanavond is een introductie op RED A.i.R. Curator Angela Serino leidt de avond in met een stand van zaken van het project. Daarna geven de deelnemende kunstenaars een presentatie van hun werk: Laurence Aëgerter, Mounira Al Solh, Alexis Blake, Egle Budvytyte, Francesca Grilli, Achim Lengerer, Ahmet Ögüt en Niels Vis. Zij introduceren hun onderzoekensprojecten en omschrijven hun plannen voor de komende periode van het residency-programma aan de hand van found footage, opgenomen interviews, samenvattingen van documentaires en allerlei geluidsfragmenten. Thema's die aan de orde komen, hangen samen met de aard van de residentieplek: transparantie en lichtzinnigheid, onderzoeken naar het proces van het maken van een draaiboek en politieke iconen. Deze thema's geven inzicht in de verschillende manieren waarop kunstenaars omgaan met de specifieke locatie van het project en zijn publieke dimensie, en zijn een weergave van hun individuele posities in relatie tot de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever.

RED A.i.R. omvat een verblijf- en werkplaats voor kunstenaars en een internationaal bezoekersprogramma, een aantal evenementen en een eindpresentatie in de loop van het jaar. Dit project is geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam en de woningcoöperatie De Key/Principaal, in samenwerking met Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en Kunstenaars&Co.


De volgende RED A.i.R. event zal zijn:

Open Studios, vrijdag en zaterdag, 20 en 21 maart om 11:00 - 18:00.

Voor meer informatie bezoek: www.redlightartamsterdam.nl