Daywatch / Nightwatch

Pantelis Makkas

20 mei - 8 juli 2007

smba-newsletter-98.pdf (362 Kb)

Opening: 19 mei, 17-19 uur

In Daywatch / Nightwatch toont Pantelis Makkas twee recente video-installaties: ‘Blinds’ en ‘Man about Crowd’. Met Blinds rondde Makkas onlangs zijn residentieperiode af bij het Amsterdamse kunstinstituut De Ateliers. Man about Crowd maakte hij vorig jaar in opdracht van SMBA voor de videoschermen van Club 11 en is nu te zien als tentoonstellingsversie.Makkas brengt in zijn werk een thema aan de orde dat in grote mate het moderne leven beheerst. Onze versnellend veranderende omgeving, het grote verloop van de ons omringende architectuur en stedenbouw, tast het geheugen aan en daardoor ook onze existentie. Dit thema komt niet alleen in een eigenzinnige interpretatie terug in de beeldtaal van Makkas, maar ook in de manier waarop hij deze beelden structureert en zijn werk installeert.

Blinds is opgebouwd uit drie projecties. Hoewel deze gesynchroniseerd zijn, is er geen directe varhalende samenhang. Elk van drie toont individuen die zich in isolement in een vreemde ruimte bevinden en daar doelloze handelingen verrichten of er apathisch bijzitten. Een oudere man op het middelste scherm kijkt vanuit een soort machinekamer af en toe naar een monitor waarop beelden van het andere scherm zijn te zien; soms draait hij aan een grote knop alsof hij de anderen onder controle heeft, maar er verandert weinig. Ten behoeve van dit werk bestudeerde Makkas de bewegingen van mensen die aan geheugenverlies lijden. Vervolgens droeg hij de acteurs van Blinds op dergelijke bewegingen na te doen, in door hem geconstrueerde ruimtes die zij niet van te voren te zien kregen. Deze ruimtes zijn anoniem, het zijn non-places, zoals een kale hotelkamer of een lege ruimte met een keukenblok. Het versterkt de wezenloosheid van de beelden, de doelloosheid en apathie; de personen verkeren in een staat waarin ook de weinige indrukken van buitenaf geen effect meer sorteren.

Man about Crowd bestaat uit zes verschillende, simultaan getoonde, scènes. Het zijn de beelden van een camera, verstopt in de hoed van een man die over de straten zwerft. Hij is de spion van de werkelijkheid en manipuleert deze werkelijkheid, louter door zijn aanwezigheid. Net als in Blinds heeft elke scène een eigenverhaal’, variërend van voyeuristische beelden van reizigers in de metro tot een herhaald bezoek aan een kerkhof. “Als een detective volgt de eenzame stadszwerver de zonden van de metropool en legt een vorm van sociale controle op die wetteloze formatie die we ‘de massa’ noemen”, aldus Makkas.

Soms zijn de beelden die Makkas laat zien meer of minder digitaal bewerkt. Samen met de manier waarop de drie projecties van Blinds en de zes monitoren van Man about Crowd zijn opgesteld, versterkt dit het desoriënterende effect van de video-installaties.

Pantelis Makkas (GR, 1976) studeerde fotografie in Athene en Praag en aan de Gerrit Rietveld Academie. In 2005/2006 was hij resident bij De Ateliers in Amsterdam.

Man about Crowd was in oktober 2006 te zien op de schermen van Club 11.