Peripheral (and other stories)

Hala Elkoussy

2 april - 21 mei 2006

smba-newsletter-91.pdf (2.24 Mb)

Het uitgangspunt van het foto- en videowerk van Hala Elkoussy (1974, Cairo) is de constante verandering in de relatie tussen de mensen en hun woon- en leefomgeving. Ze richt zich daarbij specifiek op haar geboorteplaats Cairo, een metropool die qua modernisering en uitbreiding model staat voor de grote conglomeraties in Noord-Afrika en Eurazië in het algemeen. Stedelijk Museum Bureau Amsterdam toont dit voorjaar haar project ‘Peripheral’, dat in september 2005 ook te zien was op de Istanbul Biënnale.Het werk bestaat uit een video en een aantal grote landschapsfoto’s. De video, Peripheral Stories, voert de kijker aan de hand van een wervelend beeldenessay door de buitenwijken van Cairo, tegelijkertijd toegelicht door getuigenissen van verschillende inwoners van de stad, door teksten uit mediareportages en reclameboodschappen. Gedurende de 28 minuten van Peripheral Stories wordt geleidelijk een beeld geschetst van de verhouding van de hedendaagse stadsbewoner ten opzichte van de veranderende gemeenschappelijke waarden: de frustratie en vervreemding die daaraan gepaard gaan, maar ook de acceptatie, de twijfel over en de verwachtingen van een toekomst waarin een modern consumptief bestaan in de talrijke nieuwbouwwijken rond Cairo lonkt. Mai Abu ElDahab, co-curator van Manifesta 6, karakteriseerde Peripheral Stories als “een onderzoek naar de complexe en metaforische relatie tussen het centrum en de marge, in zowel de geografische als de economische en sociaal-morele betekenis… De kijker maakt een reis door Cairo met een microbus: de belichaming van de eindeloze beweging tussen binnen en buiten, tussen het individu en het geheel, en illustratief voor de gelijktijdige nabijheid en afstand waarin de twee samengaan.”

Ten opzichte van de dynamiek van de video zijn de foto’s Peripheral Landscapes letterlijk en figuurlijk een oase van rust. Ze tonen voorbeelden van de nieuwbouwgebieden aan de periferie van de stad onder prachtige belichting. Door de verstilling van de foto’s lijken deze zich sterker te schikken naar de eeuwenoude bouwtradities en typologieën van Egypte, zoals archeologische vindplaatsen en oases, dan je in eerste instantie zou verwachten. De foto’s appelleren aan een veelheid van visuele talen en zijn tekenend voor de manier waarop Elkoussy genres als afstandelijke documentaire en nostalgische romantiek combineert. Behalve Peripheral is in Bureau Amsterdam ook een zeer recente foto-installatie te zien die onlangs in Cairo tot stand is gekomen.