The Memories Are Present

Artun Alaska Arasli, Pauline M'barek en Christoph Westermeier

16 juni - 12 augustus 2012

smba-newsletter-128.pdf (649 Kb)

Opening: zaterdag 16 juni, 17:00 - 19:00 uur

Samen met Artun Alaska Arasli, Pauline M'barek en Christoph Westermeier, onderzoekt ‘The Memories Are Present’ de motieven die schuilgaan achter institutionele classificaties en nodigt daarbij de bezoekers uit hetzelfde te doen. De tentoonstelling bevraagt de basisprincipes van het onderscheid tussen kunstobjecten en etnografische voorwerpen en traditionele tegenstellingen zoals de barbaar versus de klassieke.

Een centraal aspect van deze tentoonstelling is de interesse in het institutionele verzamelen, categoriseren en exposeren van objecten, en de doeleinden ervan. De kunstenaars becommentariëren tentoonstellingsstrategieën die verbonden zijn aan antropologische instituten, zoals bijvoorbeeld het diorama en mechanismen om foto’s, maskers en beelden te presenteren. In Pauline M’barek’s werken spelen Afrikaanse objecten en de wijzen waarop zulke objecten gewaardeerd worden een centrale rol. Arasli neemt de leefomgeving binnen de consumptiemaatschappij als uitgangspunt en analyseert deze op een quasi-antropologische manier. Met zijn werk richt hij ook de aandacht op de invloed die kunstinstellingen hebben op de perceptie van tentoongestelde objecten. Westermeiers installatie Barbarians & Classics (2012) verwijst naar de opstelling van de in 1955 door Edward Steichen samengestelde tentoonstelling ‘The Family of Man’ in het MoMA. Westermeier hergebruikt deze structuur om een serie door hem zelf gemaakte nieuwe fotocollages te presenteren.

Arasli, M’barek en Westermeier delen een onderzoekende houding en een interesse in de tentoonstelling als een ruimte voor een visueel discours. ‘The Memories Are Present’ kan gezien worden als een vorm van verzet tegen het strikte onderscheid tussen kunst, etnografie en documentatie. Het is een kritiek op het gedachtegoed achter deze verdeling, zoals het denken in termen als “wij tegenover zij” in plaats van “wij én zij”. Deze houding ten opzichte van (culturele en individuele) verschillen komt ook aan bod in het videoprogramma ‘Echt exotisch?’ dat net als ‘The Memories Are Present’ wordt georganiseerd in het kader van Project ‘1975’, een tweejarige programma van SMBA met tentoonstellingen en evenementen.

Klik hier voor overzichten van de tentoonstelling.

Biografieën

Artun Alaska Arasli (1987, Ankara) studeerde in 2011 af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar zijn werk werd bekroond met de Gerrit Rietveld Prijs in de categorie autonome kunst. Eerder werd zijn werk getoond bij Amstel 41 (2011, Amsterdam) en Villa de Bank (2011/2012, Enschede). In 2013 zal Arasli als gaststudent verbonden zijn aan de Städelschule in Frankfurt. Op dit moment woont en werkt hij in Amsterdam.

Pauline M’barek (1979, Keulen) woont en werkt in Keulen en Brussel. Ze studeerde achtereenvolgens aan de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten in Hamburg (HBFK), de École Supérieure des Beaux-Arts (ESBAM) in Marseille en de Academy of Media Arts in Cologne. Haar werk werd getoond tijdens solopresentaties zoals ‘Faitiche’ bij New Positions/Art Cologne (2012) en ‘Trophäen’ in Sfeir-Semler Gallery (2011) en de groepstentoonstelling ‘Weisser Schimmel’ bij Harald Falckenberg Collection (2010, Hamburg). Op dit moment maakt haar werk ook deel uit van de ‘Chkoun Ahna’ een groepstentoonstelling in het Nationaal Museum van Carthago, Tunesië.

Christoph Westermeier (1984, Keulen) woont en werkt in Amsterdam en Düsseldorf. Dit jaar studeert hij af aan de Academy of Fine Arts Düsseldorf en sinds 2011 heeft hij een residentie bij De Ateliers in Amsterdam. Onder andere de Villa Romana in Florence (2011), Kunstverein Bonn (2011) en Kunstverein Düsseldorf (2011) toonden zijn werk. Recentelijk maakte hij deel uit van ‘Three Artist walk into a Bar...’, een tentoonstelling die werd georganiseerd door The Black Swan (de Appel Curatorial Programme 2011/2012). Ook is zijn werk te zien op de solotentoonstelling ‘The Early Walnut Period’ bij Galerie Max Mayer in Düsseldorf.