De maatschappij is geobsedeerd door mislukkingen en analyseert graag ieder minutieus detail in vele dikke delen onderzoeksrapporten, of reconstrueert in merkwaardig fascinerende programma’s als Seconds from Disaster iedere tragische seconde van een ramp.
artikel

Door hun vorm, hun interveniërende karakter in de ruimte, details zoals oppervlakafwerking, monumentaliteit, onverwachte materialencombinaties en niet-materiële elementen als beweging, warmte of filmbeeld, appelleren de sculpturen aan allerlei vormen van kennisoverdracht.
artikel

Alle overige details van het reliëf inclusief de polychromering van goud en blauw, die de voorstelling een immateriële kwaliteit verleent, zijn nog in hun volle pracht zichtbaar en geven een indruk van het belang dat de Maria-verering in de late gotiek had gekregen (en die door de kerkhervormers zo bekritiseerd werd).
artikel

« Vorige 10

Woordenboek