Verschillende deelnemers zijn door gastcurator Clare Butcher gevraagd om achtereenvolgens in een flexibele tentoonstellingsarchitectuur van Antonis Pittas te werken.
artikel

Zou je juist niet beter kunnen gaan experimenteren met het bij uitstek flexibele medium fotografie en proberen haar grote potentieel aan gevarieerde presentatiemogelijkheden aan te boren?
artikel

Gedurende een periode van acht weken gaan verschillende kunstenaars en kunstenaarsgroepen de nalatenschap van SKOR te lijf, in een flexibele tentoonstellingsarchitectuur van Antonis Pittas.
artikel

Ligt het niet voor de hand om juist in tentoonstellingen te experimenteren met het bij uitstek flexibele medium fotografie en te proberen haar grote potentieel aan presentatiemogelijkheden aan te boren?
artikel

Samen met de door kunstenaar Antonis Pittas ontworpen flexibele ondergrond waarop het tentoonstellingprogramma zich zal afspelen, benadrukken de tijdelijke opvoeringen van ‘Scenographies’ de vergankelijkheid en het verdwijnen van SKOR.
artikel


Woordenboek