BAK-curator Cosmin Costinas zal deze gehele avond modereren en afsluiten met een debat over de huidige situatie in de voormalig Italiaanse kolonie Libië, in combinatie met het werk van Di Massimo.
artikel

Hiervoor bleek echter vele meer tijd nodig te zijn dan verwacht, vooral omdat Birbeck altijd op zoek is naar een combinatie van een fotogenieke, schijnbare geënsceneerdheid en de wringende rafelranden van de maatschappij.
artikel

Van der Werve staat bekend om zijn korte films “die zich in het geheugen vastzetten”, aldus de jury in haar rapport: “een combinatie van de schilderijen van Caspar David Friedrich, de films van Chaplin en het werk van Bas Jan Ader”.
artikel

Van der Werve staat bekend om zijn korte films “die zich in het geheugen vastzetten”, aldus de jury in haar rapport: “een combinatie van de schilderijen van Caspar David Friedrich, de films van Chaplin en het werk van Bas Jan Ader”.
artikel

Actueel is de vraag of fotografie een hybride of juist meer kameleontisch karakter heeft aangezien zij deel kan uitmaken van zeer uiteenlopende media, bijvoorbeeld in combinatie met tekst, met schilderkunst, in installaties of als dia in video-installaties, digitale foto’s in computerkunst, etc.
artikel

De cinematische mode of existence van de stad produceert een verdubbeling die verschilt van het origineel door de tussenkomende filmtechnologie, de specifiek temporaliteit van webcams, de condities van het archiveren in combinatie met het bewustzijn van de webcam, en de aanpassing van de mens aan zijn nieuwe rol.
artikel

Actueel is de vraag of fotografie een hybride of juist meer kameleontisch karakter heeft aangezien zij deel kan uitmaken van zeer uiteenlopende media, bijvoorbeeld in combinatie met tekst, met schilderkunst, in installaties of als dia in video-installaties, digitale foto’s in computerkunst, etc. Is het mediumspecifieke van de fotografie te definiëren of is er geen enkele sprake van eenduidigheid?
artikel

« Vorige 10

Woordenboek