Wat is nog het kritisch potentieel van een schilderij dat een markt-fetisj is geworden, een speeltje van speculanten en een eclatant symbool van de ongelijke verdeling van rijkdom op de wereld?
artikel

Ligt het niet voor de hand om juist in tentoonstellingen te experimenteren met het bij uitstek flexibele medium fotografie en te proberen haar grote potentieel aan presentatiemogelijkheden aan te boren?
artikel

Door deze onderwerpen bloot te leggen, die specifiek bij de samenlevingen in kwestie lijken te horen, en weerklank bij elkaar vinden, kunnen we reflecteren op het universele potentieel van sociale en politieke taboes.
artikel

Men kan dit fenomeen aanklagen, maar Martens meent dat juist in een radicale aanvaarding van de voorwaarden en consequenties van de productie van kunst het potentieel huist om een krachtiger mandaat voor kritische kunst te smeden.
artikel

Men kan dit fenomeen aanklagen, maar Martens meent dat juist in een radicale aanvaarding van de voorwaarden en consequenties van de productie van kunst het potentieel huist om een krachtiger mandaat voor kritische kunst te smeden.
artikel

Gedurende dit onderzoek is het mijn voornaamste doel als kunstenaar geweest om te begrijpen hoe ik gebruik kan maken van een medium dat tegelijkertijd een onderdrukkend middel van controle en én een filmapparaat met esthetisch potentieel is.
artikel

Inherent aan het schilderij van Sosa Joseph is het explosieve potentieel van de manier waarop de betrokkenheid van veel verschillende leden van de Indiase samenleving werkten aan een project van een botanische beschrijving, geïnitieerd door de koloniale gouverneur Hendrik van Rheede in de 17e eeuw, dwars door alle sedimentaire lagen van geslacht, kaste, ras en koloniale hiërarchie kon breken.
artikel

« Vorige 10

Woordenboek