Oproep voor BijlmAIR
05/08/2010

BijlmAIR is het artist-in-residence programma van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) en Stichting FLAT.

Vanaf 2011 nodigt BijlmAIR kunstenaars en andere cultuurproducenten uit om tijdelijk in Amsterdam Zuidoost te komen wonen en werken. Deze periode kan worden ingevuld met onderzoek voor een nog te realiseren project/kunstwerk of voor het daadwerkelijk realiseren daarvan. Iedereen met een relevant voorstel kan dat indienen. Het selectiecomité van de deelnemende organisaties bepaalt welke plannen/voorstellen worden gekozen.

De residency-periode dient zich te betrekken op de transnationale en interculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost; dat kan op allerlei niveaus – stedenbouwkundig, sociologisch, economisch, historisch, etcetera.

BijlmAIR streeft tevens naar een gezamenlijke of groepspresentatie van de verschillende residencies in 2011 aan het einde van dat jaar.

BijlmAIR richt zich in eerste instantie op jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland die nog niet zo lang zijn afgestudeerd aan een kunstopleiding en met hun werk op de drempel van het museale / grotere instellingen circuit staan.

BijlmAIR heeft een atelierwoning in Amsterdam Zuidoost, in de ‘Flat Florijn’. De begane grond-woningen van deze flat zijn alle atelierwoningen. De kunstenaars die participeren in stichting FLAT zijn de directe buren. De atelierwoning is geschikt voor één kunstenaar of kunstenaarsduo en deelt keuken, toilet en presentatieruimte met het kantoor van Stichting FLAT.

BijlmAIR 2011 / formaliteiten:

-Aanmelden kan te allen tijde. De deadline voor een verblijf in het eerste trimester van 2011 (januari tot en met april) is 30 september 2010. Uiterlijk begin november wordt de selectie voor het eerste trimester bekend gemaakt.

-Aanmelding door middel van een inhoudelijk plan van maximaal 1 A4, aangevuld met een indicatieve begroting (kosten èn inkomsten) en een selectie van relevant beeldmateriaal (alles digitaal aangeleverd).

-Afwijzingen vinden plaats zonder inhoudelijke motivatie.

-Het plan betreft een woon- en werkperiode in een atelierwoning in Amsterdam Zuidoost

-Per jaar is er plaats voor minimaal 3 en maximaal 8 kunstenaars.

-De deelnemende kunstenaar gaat op een of andere manier een dialoog aan met (inwoners van) Amsterdam Zuidoost. Het werk/project moet kunnen worden beschouwd als een reflectie op de samenleving van Amsterdam Zuidoost.

-Er is een bescheiden werkbudget beschikbaar. Voor het gehele jaar is dat € 10.000,- . De hoogte van het budget per kunstenaar is afhankelijk van het aantal voorstellen dat jaarlijks wordt gehonoreerd. Van de kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij zo nodig ook eigen fondsenwerving doet.

-De kunstenaar werkt zelfstandig, maar in overleg met de projectleider van BijlmAIR.

-Aan het einde van 2011 worden alle BijlmAIR-projecten zo mogelijk, gezamenlijk gepresenteerd.

-De atelierwoning wordt gedeeld met Stichting FLAT die kantoor houdt in een deel van de woning en in de achterruimte met regelmaat tijdelijke presentaties organiseert.

Voor meer informatie en aanmeldingen, contact: Renske de Jong(r.de.jong@zuidoost.amsterdam.nl)

Meer informatie via: www.cbkzuidoost.nl


Nieuws Archief

2010

2009

2008

Presentatie Charl Landvreugd in SMBA
13/12/2010
L.A. RAEVEN: ANALYSE/RESEARCH PARIS
19/11/2010
Museum N8
06/11/2010
Museum N8
06/11/2010
Lezing Mark Manders in SMBA
04/10/2010
The Temporary Stedelijk at the Stedelijk Museum
28/08/2010
Dubai-werk van Hala Elkoussy reist naar New York
27/08/2010
Veiling! 21 augustus 18.00
12/08/2010
Oproep voor BijlmAIR
05/08/2010
BijlmAIR - Leo Asemota - The Handmaiden, Amsterdam Z.O.
04/06/2010
My Space Is Yours in Nieuw Dakota
01/05/2010
Jakob Kolding
18/03/2010
Elkoussy en Abraaj Prize
17/03/2010
David Jablonowski in Avro's Kunstuur
11/02/2010
Renzo Martens wint Cultuurprijs Vlaanderen
09/02/2010