Gestoeld op specifieke voorbeelden zal de discussie draaien rondom kwesties als beleid, noties van 'nut' en urgentie, alsmede de duurzaamheid van verschillende benaderingen.
artikel

Deze nieuwe vormen bieden alternatieven voor bestaande benaderingen en leggen nadruk op toegepast, praktisch onderzoek in plaats van onderzoek met een puur theoretische basis.
artikel

De focus zal liggen op artistieke projecten en benaderingen die verschillend zijn van, en soms zelfs kritisch zijn ten opzichte van, de dominante representaties van massamedia.
artikel

Het verschil met de tweede benadering, de artistieke interpretatie van een historisch moment, is de relatie die de kunstenaar heeft tot die specifieke gebeurtenis, gebaseerd op ingenomenheid.
artikel

Een politieke benadering, kritisch ten opzichte van bedrijfssystemen die invloed uitoefenen op deze hedendaagse semantiek, wordt duidelijk door zijn minimale en soms bricolage-achtige gebaren.
artikel

Een politieke benadering, kritisch ten opzichte van bedrijfssystemen die invloed uitoefenen op deze hedendaagse semantiek, wordt duidelijk door zijn minimale en soms bricolage-achtige gebaren.
artikel

Prof. Norman Klein, docent aan California Institute of the Arts, L.A., is bekend van publicaties en projecten waarin hij vanuit een multidisciplinaire benadering culturele vraagstukken aansnijdt.
artikel

Door zich te concentreren op de communicatievormen van de acteurs en de subjectieve benadering van de betrokkenen, tilt Wüst de discussie uit een abstracte politieke context en presenteert hij een reeks van persoonlijke karakteristieken.
artikel

Het event is een uitvloeisel van de vele onderzoeken die zijn gedaan in het kader van SMBA's Global Collaborations project en de hiermee samenhangende interesse voor regiospecifieke benaderingen van de rijke collectie van het Stedelijk, die vele verrassingen oplevert.
artikel

Het event is een uitvloeisel van de vele onderzoeken die zijn gedaan in het kader van SMBA's Global Collaborations project en de hiermee samenhangende interesse voor regiospecifieke benaderingen van de rijke collectie van het Stedelijk, die vele verrassingen oplevert.
artikel

« Vorige 10Volgende 5 »

Woordenboek