Zij reflecteert daarbij op de complexe relatie van dat medium tot het geschiedenis van individuen, het concept van de familie en cultureel erfgoed.
artikel

Zij reflecteert daarbij op de complexe relatie van dat medium tot het geschiedenis van individuen, het concept van de familie en cultureel erfgoed.
artikel

Voor de groepstentoonstelling ‘Capricious’ in SMBA is gekozen voor werk van zes fotografen die op zoek zijn naar een alternatieve omgang met het medium.
artikel

Navratil toont aan dat de beeldende kunst bij uitstek het gebied is om de gelijktijdige materiële en visuele exploitatie van het medium film te onderzoeken.
artikel

De kunstenaar neemt daarbij de rol van de mediator in; medium tussen het latente en het manifeste, het tastbare en het abstracte, het intuïtieve en het computationele.
artikel

Met pakkend beeldmateriaal ontspint ‘This Formless Thing’ zich daardoor als een verhaal over zowel de geschiedenis van het medium als de geschiedenis die ermee is vastgelegd.
artikel

Zou je juist niet beter kunnen gaan experimenteren met het bij uitstek flexibele medium fotografie en proberen haar grote potentieel aan gevarieerde presentatiemogelijkheden aan te boren?
artikel

Ligt het niet voor de hand om juist in tentoonstellingen te experimenteren met het bij uitstek flexibele medium fotografie en te proberen haar grote potentieel aan presentatiemogelijkheden aan te boren?
artikel

Met het verdwijnen van een medium als de videoband verdwijnt ook zijn distributiesysteem en de daarbij behorende architectuur, de videotheek, waarmee tegelijkertijd een sociaal systeem aan zijn einde komt.
artikel

Voor de groepstentoonstelling ‘Capricious’ is gekozen voor werk van een aantal jonge fotografen – sommigen hebben al eens in het tijdschrift Capricious geëxposeerd – die op zoek zijn naar een alternatieve omgang met het medium.
artikel

« Vorige 10Volgende 5 »

Woordenboek